1. Informații generale:

Titlul proiectului: GREAT – Grandparenting as Resource to Enhance the Educational Adult Community (Valorificarea “Bunicului” ca resursă educatională în comunitate)

Finantator: ERASMUS+ Programme KA220-ADU-Cooperation partnerships in adult education, ID 2021-1-IT02-KA220-ADU-000028210

Promotorul proiectului:

● Associazione Per La Mobilitazione Sociale Onlus (Palermo, Italy)

Parteneri proiect:

● Consorzio Tartaruga (Palermo, Italy)

● Gestión Estratégica e Innovación SL (Zaragoza, Spain)

● Social Cooperative Enterprise Drosostalida (Athens, Greece)

● Federatia Filantropia (Bucaresti, Romania)

Perioada de implementare a proiectului: 25 luni (01.02.2022 – 29.02.2024)

Bugetul alocat Federației Filantropia: 32.015 €

CONTEXT:

Cercetările actuale au arătat că pentru multe persoane în vârstă (sau cupluri în vârstă) nașterea unui nepot presupune schimbări în obiceiuri, comportament, organizare a vieții și interese în viața de zi cu zi (Cristini, Cesa-Bianchi, 2007). Nepotul, copilul aduc în general o proiecție în viitor, redeschizând și umplând spațiul pentru joacă și fantezie.

Nepotul îndepărtează singurătatea, izolarea, spectrul declinului, al sărăcirii emoționale; el stimulează interacțiunea, creativitatea, activarea potențialului și a amintirilor, să se simtă sau să se „întoarcă” mai tânăr, să redescoperă momente de jovialitate autentică și uşurinţă.

Bunicii, la rândul lor, pot fi o resursă importantă din punct de vedere organizatoric, relațional, afectiv, creativ atât pentru cuplurile tinere, cât și pentru nepoți.

A deveni bunici permite dezvoltarea și consolidarea experienței educaționale și afective, a face față entuziasmului, vivacității, uneori explosive a nepoților, a redescoperi plăcerea și simțul unei relații pozitive, constructive, să continue să exprime creativitatea prin joc (Cesa-Bianchi G. et al., 2006).

Toate acestea, mai ales în perioada izolării sociale și a reorganizării zilnice din cauza urgenței sanitare au evidențiat nevoia de a valorifica resurse personale care nu puteau fi întotdeauna stimulate singure. Acest lucru a apărut în toate contextele europene. Bătrânii, bunicii, ca mulți adulți au fost nevoiți să-și reorganizeze viața de zi cu zi și asta nu a fost ușor pentru nimeni.

Multe familii au avut de-a face cu o rutină zilnică nouă, destul de complicată, inclusiv în gestionarea timpului și a relației cu alți adulți de referință, precum bunicii, care pentru multe familii reprezintă un sprijin important.

La fel ca și în cazul bunicilor, timpul și relația cu nepoții au fost întotdeauna o contribuție validă pentru a stimula îmbătrânirea activă. În toate contextele europene și UE, închiderea și distanța forțată au dus la folosirea creativității și a profesionalismului pentru a nu rupe legătura cu bunicii și rudele acestora, uneori la distanță prin utilizarea tehnologiilor.

2. Scopul proiectului: proiectul urmărește îmbunătățirea îmbătrânirii active și sprijinirea dezvoltării competențelor educaționale la adulți, implicându-i în diverse modalități inovatoare de învățare non-formală pentru a le stimula creativitatea, gândirea laterală, pentru a susține relația cu nepoții și noile generații.

Scopul final al proiectului privește creativitatea ca pe o abilitate care poate menține, chiar și în momente de criză de sănătate, o relație eficientă la distanță. Scrisul, cititul, gătitul, pictura, vizionarea de filme, lectura comună și multe altele pot susține relația chiar și la distanță și îi pot face să participe la viața și educația nepoților lor și să promoveze îmbătrânirea activă.

3. Grupuri țintă: bunicii și profesioniștii care lucrează cu persoane vârstnice

4. Activități principale:

a. Activitatea 1 – (01-03-2022 – 31-08-2022): Analiza celor mai bune practici europene pentru educația adulților/bunicilor: practici recomandate și povești de reziliență.

Prin intermediul acestei activități intenționăm să evidențiem rolul activ jucat de bunici în activitățile de îngrijire, mai ales în perioada pandemiei. În faza de proiectare am constatat o lipsă de proiecte care să concentreze atenția asupra figurii educaționale, grijulii a bunicilor și a rolului lor de educatori. Sondajele recente ne confirmă că bunicii au o importanță semnificativă

În acest sens se va realiza o cercetare de bune practici în domeniul educației adulților, cu referire în special la educația bunicilor (bunici sau viitori bunici), cu accent pe experiențele trăite în timpul urgenței sanitare pentru a identifica și factorii care promovează reziliența.

Cercetarea se bazează în primul rând pe utilizarea metodelor calitative (studii de caz, sondaje, interviuri semistructurate și focus grupuri) și, din perspectivă comparativă, va analiza practicile și politicile care pot fi adoptate pentru a răspunde nevoilor educaționale.

b. Activitatea 2 – (01-09-2022 – 30-09-2023): Bunicii: o cale de autoeducare pe abilități educaționale și creative.

Se va realiza un curs de autoformare privind abilitățile educaționale și în special creative ale bunicilor, care va consta în crearea unui curs online care va fi utilizat de bunicii care doresc să-și aprofundeze abilitățile educaționale, să învețe mai multe despre instrumente și activități de făcut cu nepoții (și copiii în general). Formarea va include utilizarea de metodologii interactive, antrenante și deosebit de eficiente, cum ar fi utilizarea realității virtuale. Figura bunicilor este adesea exclusă sau considerată prea mare decalajul intergenerațional dintre bunici și nepoți, dar poate fi umplut cu ușurință prin oferirea de idei, instrumente de formare a abilităților educaționale (cu note, videoclipuri, exerciții, mărturii, teste de autoevaluare).

Acest lucru va permite:

 • Creșterea gradului de conștientizare a bunicilor cu privire la rolul lor și la abilitățile lor educaționale și creative;
 • Creșterea gradului de conștientizare a sprijinului pe care bunicii îl pot oferi unității familiale compuse din copii și nepoți, acționând ca un sprijin și nu un substitut al educației parentale;
 • Îmbunătățirea dialogului intergenerațional, ascultarea activă și încrederea dintre bunici, părinți și copii;
 • Sprijină abilitățile bunicilor în implementarea propriului model edu-care/recreativ;
 • Dezvoltă simțul de cetățenie activă și coresponsabilitate educațională în comunitatea în care trăiesc.

c. Activitatea 3 – (01-10-2022 – 31-12-2023): promovarea educației bunicilor: un set de instrumente pentru profesioniștii care lucrează cu vârstnicii.

 • Cum să proiectăm o cale de promovare a „bunicilor” și de a iniția procese de autoeducare în contexte locale? Această întrebare ghidează realizarea unui set de instrumente și a unui parcurs de formare, care dorește să răspundă tocmai nevoii de formare a unor noi competențe ale profesioniștilor care lucrează cu adulții din domeniul „vârstei a treia”.
 • Educatorii de adulți trebuie să activeze resursele bunicilor și să-și formeze abilitățile, pentru aceasta ei la rândul lor trebuie să-și formeze propriile abilități.
 • Trusa de instrumente își propune să ofere îndrumări practice privind activarea proceselor de autoformare ale bunicilor, va prezenta metodologii de învățare specifice pentru implicarea bunicilor.
 • Va fi un instrument menit să faciliteze munca operatorilor și să le ofere exemple, bune practici și linii directoare pentru planificarea activităților de sprijin și formare pentru bunici, inclusiv utilizarea rezultatelor proiectului obținute, pentru a le implementa și testa în localul lor.
 • Ghidul, pe de altă parte, își propune să ofere instrumente practice pentru organizarea intervențiilor pentru prevenirea fragilității.

5. Rezultate așteptate:

Principalele rezultate care vor fi atinse prin implementarea proiectului GREAT se referă la îmbunătățirea abilităților bunicilor și în special a nivelului de încredere al bunicilor în abilitățile lor de îngrijire și îmbunătățirea capacității lor creative în relația cu copiii.

Acest lucru se realizează prin proiectarea și implementarea instrumentelor de formare și a căilor care le ghidează pe căi actualizate la nevoile educaționale din 2021 și noul deceniu, folosind diferite metodologii de predare, inclusiv învățarea prin practică și formarea experiențială.

De asemenea, proiectul va face posibilă, în comunitățile mici, activarea proceselor de participare activă a bunicilor pentru autoinstruire și activarea auto-organizarii traseelor ​​prin educația de la egal la egal.

Bunicii nu numai că își vor putea întreține nepoții, dar vor putea deveni și educatori de referință în contexte non-formale pentru copiii care nu au bunici sau care locuiesc în familii aflate în dificultate din cauza angajamentelor profesionale sau economice, ori care locuiesc temporar în centrele de primire (de ex. minori străini neînsoţiţi, orfani etc.).

Concret, rezultatul va fi un curs de formare cu lecții video și resurse interactive, set de instrumente de formare, ghiduri etc. pentru a-și dezvolta creativitatea și a organiza activități cu copiii.

CONCRET:

 • analiza bunelor practici europene pentru educația adulților a bunicilor: practici și recomandări, cu interviuri video și povești de experiențe de reziliență creativă;
 • un curs de formare pe abilități educaționale creative: a fi bunic 2021 și pe vremea Covid, și la distanță;
 • trasee de formare interactive, susținute și de conținut inovator de realitate virtuală, care va îmbunătăți și antrena abilitățile adulților implicați;
 • integrarea în parcul de formare a unui instrument de autoanaliză a modelului educațional și a abordării și aptitudinilor cuiva;
 • un caiet de exerciții;
 • o carte cu povești și fișe de lucru;
 • o colecție de povești despre bunici rezistenți care le sporesc rolul;
 • realizarea de documentare video în activitatea de diseminare desfășurată cu adulții participanți: pe parcursul procesului individual de pregătire și creștere, se vor raporta și înregistra principalele faze ale participării bunicilor, menite să încurajeze implicarea și participarea noilor bunici la utilizarea instrumentelor și căilor proiectate;
 • realizarea a 4 evenimente multiplicatoare cu impact mare si diseminare, care va implica părțile interesate specifice și relevante pentru implementarea completă a proiectului.