1. Informații generale:

Titlul proiectului: Eco-inițiative în parohiile Bisericii Ortodoxe Române din România și Republica Moldova.
Parteneri proiect:

 • Fundația Caritas Ambrosiana (Milano, Italy)
 • Misiunea Socială ,,Diaconia” (Chișinău, Republica Moldova)
 • Agenția de știri Basilica (București, România)
 • Federatia Filantropia (Bucarești, Romania)

Perioada de implementare a proieoarectului: 24 luni (01.01.2022 – 31.12.2023)
Valoarea totală a proiectului: 200.000 €

CONTEXT: Tema crizei de mediu, cauzată de abordarea economiilor și societăților de astăzi față de producție și consum, generatoare de poluare și schimbări climatice, epuizarea resurselor naturale, pierderea biodiversității etc., este din ce în ce mai prezentă pe agenda publică din România și Republica Moldova, ca peste tot în lume, ca o problemă care necesită măsuri urgente.

Biserica Ortodoxă Română, prin intermediul Federației Filantropia și al Misiunii Sociale ,,Diaconia”, derulează proiectul pilot ,,Eco-initiative în parohiile Bisericii Ortodoxe Române din România și Republica Moldova”. Acest proiect se realizează în parteneriat cu Fundația ,,Caritas Ambrosiana” din Milano, Italia.

Proiectul este primul de acest tip și are ca scop inițierea unei educații de mediu și identificarea soluțiilor pentru creșterea responsabilității ecologice la nivelul Bisericii Ortodoxe Române, în România și Republica Moldova.

Biserica Ortodoxă Română, ca parte importantă a societății civile a celor două țări, împărtășește ideea conștientizării crizei de mediu și a rolului pe care îl poate exercita această idee în societate pentru schimbarea atitudinilor și comportamentelor oamenilor.

Soluțiile pentru această criză de mediu trebuie căutat nu doar în tehnologie, ci și într-o schimbare a omenirii, după cum a subliniat Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului.

Biserica Ortodoxă Română are o rețea structurală care acoperă întreg teritoriul celor două țări și astfel poate contribui semnificativ la eforturile societății civile din România și Republica Moldova de a contracara criza de mediu, la fel de eficient pe cât participă la promovarea incluziunii sociale prin activitatea sa considerabilă în domeniul serviciilor sociale și activităților filantropice.

Fiind în faza de proiect pilot, acesta pune momentan un accent mai mare pe elaborarea unei campanii media, a unei programe educative care va conține abordarea teologică a subiectului ecologic și a schimbului de experiență dintre echipa de proiect și partenerii din Italia (Fundația ,,Caritas Ambrosiana).

2. Scopul proiectului: proiectul urmărește creșterea conștientizării în rândul preoților cu privire la problemele ecologice și asupra înțelegerii domeniului ecologic ca parte a lucrării pastorale a Bisericii.

Asigurarea de programe de învățare și materiale structurate privind proteția mediului care să ajute preoții și voluntarii Bisericii să abordeze adecvat acest domeniu, dar și includerea proiectelor de mediu initiate de tineri în parohii.

3. Grupuri țintă: în proiect vor participa 16 echipe locale (8 în România, selectate din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor – București, Ilfov și Prahova – și 8 în Republica Moldova), reprezentate de un număr de 160 de tineri, membri ai parohiilor Bisericii Ortodoxe Române, care vor beneficia de informare și educare în domeniul ecologiei și care vor iniția și implementa proiecte locale.

Aceste 16 parohii vor fi selectate pe baza următoarelor criterii:

 • amplasarea într-o zonă cu probleme de protecție a mediului;
 • palmares în activitatea de tineret;
 • interesul de a se implica în inițiative ecologice etc.

4. Activități principale:

1.Elaborarea și desfășurarea campaniei de promovare a mesajului ecologic în abordarea teologică;
2.Organizarea de evenimente, inițiative, acțiuni comune precum celebrarea Orei Pământului, Zilei Pământului (22 aprilie), a Zilei de Rugăciune pentru Protecția Creației (1 septembrie) etc.:

 • Ziua Mondială a Curățeniei„ – acest eveniment va fi desfășurat în 16 parohii cu minim 10 participanți. Cele 16 grupuri de tineri care participă la proiect se vor alătura mișcării internaționale „Let’s Do It, World!”. Proiectul va sprijini grupurile de voluntari cu rechizite (saci de gunoi, mănuși, măști);
 • Ora Pământului” – evenimentul va fi organizat în cele 16 parohii participante la proiect, preoții parohi difuzând mesaje, decizând împreună cu grupurile de tineri ce eveniment/acțiuni vor fi organizate în parohie. În ziua în care va fi celebrată ”Ora Pământului”, luminile clădirilor parohiale vor fi stinse.

3.Elaborarea și promovarea unui ghid pastoral referitor la adoptarea unei atitudini și a unui comportament responsabil față de natură ca fiind Creația lui Dumnezeu și casa noastră comună:

 • organizarea de evenimente la nivel parohial care promovează ”Sfinții în legătură cu natura”. Pe baza Ghidului Pastoral și a calendarului, preoții parohi vor organiza, cu ajutorul celor 2 lucrători de tineret, întâlniri catehetice cu grupurile de tineri parohiali. În cadrul acestor întâlniri vor fi prezentate diverse exemple din viata si mesajele sfinților, care au avut o legătură foarte strânsă cu natura, aceste exemple fiind dezbătute în raport cu situațiile din timpurile moderne. Se preconizează organizarea a minimum 10 evenimente în fiecare dintre cele 16 parohii.

4. Elaborarea și implementarea unui curs de 7 zile (+ manual) care va conține teme ce țin de ecologie și de un comportament responsabil față de natură și mediu – (Formatori de formatori):

 • va fi concepută o programă de curs de 7 zile , care să includă module privind instruire, conținut specializat pe teme de ecologie și exerciții practice privind acționarea ca formatori pentru viitoarele activități parohiale (inclusiv planificarea activităților parohiale). Consultanții vor concepe și un manual care să includă exemple de subiecte și metodologie de abordare în activitatea de tineret la nivel de parohie. Manualul cursului va fi tipărit în 32 de exemplare (pentru fiecare tânăr eco-formator) și va fi disponibil și în format digital pentru replicarea activităților în alte parohii după finalizarea proiectului.

5. Desfășurarea a două tabere pentru 32 tineri, membri ai echipelor de implementare:

 • taberele vor servi drept schimb de experiență de formare între eco-formatorii români și moldoveni, pe de o parte, și tinerii italieni implicați în rețeaua comunitară Laudato Si’, pe de altă parte.

6.Implementarea lunară a unei inițiative locale în al doilea an de proiect de către fiecare echipă de implementare.

Obiective Concrete:

 • Elaborarea și desfășurarea campaniei de promovare a mesajului ecologic în abordarea teologică.
 • Organizarea de evenimente, inițiative, acțiuni comune precum celebrarea Orei Pământului, Zilei Pământului (22 aprilie), a Zilei de Rugăciune pentru Protecția Creației (1 septembrie) etc.
 • Elaborarea și promovarea unui ghid pastoral referitor la adoptarea unei atitudini și a unui comportament responsabil față de natură ca fiind Creația lui Dumnezeu și casa noastră comună.
 • Elaborarea și implementarea unui curs de 7 zile (+manual) care va conține teme ce țin de ecologie și de un comportament responsabil față de natură și mediu.
 • Desfășurarea a două tabere pentru 32 tineri, membri ai echipelor de implementare.
 • Implementarea lunară a unei inițiative locale în al doilea an de proiect de către fiecare echipă de implementare.