www.ascmb.ro

Asociaţia Socio-Culturală „Matei Basarab” SloboziaAsociaţia Socio-Culturală „Matei Basarab” a fost înfiinţată în anul 2002, ca organizaţie nonguvernamentală, aflată sub patronajul Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, la iniţiativa vrednicului de pomenire Preasfinţitul Episcop Damaschin. Asociaţia are un caracter creştin, social şi cultural, având ca scop ajutorarea persoanelor aflate în dificultate.

Asociaţia desfăşoară activităţi în beneficiul următoarelor categorii de persoane: copii, persoane în vârstă, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, persoane cu handicap, persoane sau familii cu posibilităţi materiale reduse, bolnavi, refugiaţi, migranţi, deţinuţi şi familiile acestora. Asociaţia îşi propune dezvoltarea unui sistem integrat de asistenţă şi servicii sociale care să ofere soluţii adecvate pentru ajutorarea celor în nevoie, prin oferirea de servicii directe şi prin dezvoltarea unei reţele de sprijin.

PROGRAME SOCIALE:

  • Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii are ca beneficiari copii (0-18 ani) în risc de separare de părinţi, izolare socială (30 de copii/an) şi familii în risc de dezvoltare, monoparentală, în situaţie conflictuală, care se confruntă cu violenţă în familie, cu venituri reduse, care locuiesc în locuinţă precară, care se confruntă cu analfabetism sau educaţie precară. Activităţile desfăşurate sunt: asistenţă socială şi suport specializat în vederea mobilizării/reintegrării sociale; educare şi formare, socializare, activităţi culturale şi de petrecere a timpului liber şi acte de caritate;
  • Proiectul „Ateliere de vacanță”, realizat în parteneriat cu Sectorul Social-Misionar al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, are scopul de a dezvolta abilităţile personale a 30 de copii din familii cu venituri reduse, prin Atelierele de vacanţă, desfăşurate de 2 ori pe săptămână, urmărind dezvoltarea abilităţilor practice, artistice, tehnice şi de comunicare ale copiilor prezenţi;
  • Meditații gratuite pentru copiii de gimnaziu şi liceu, din familii aflate în dificultate, cu ajutorul voluntarilor specializaţi, care îi îndrumă pe copii în vederea efectuării temelor, la diverse discipline şcolare. În desfăşurarea activităţilor, voluntarii folosesc metode didactice specifice, interactive, adaptate vârstei elevilor;
  • Campania de strângere de fonduri 2% oferă posibilitatea cetăţenilor de a direcţiona 2% din impozitul pe venitul anului anterior, contribuind la susţinerea a 15 cazuri socio-medicale, care au solicitat sprijin financiar Asociației;
  • Voluntariat înseamnă IMPLICARE.

 

Preşedinte de onoare: Preasfinţitul Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor
Director executiv: Diac. Iulian TURTOI
Adresa: Str. Episcopiei, nr. 2, Slobozia, jud. Ialomița
Telefon: 0243.231.154
E-mail: ascmb_slobozia@yahoo.com
www.ascmb.ro