www.asociatiasfvasile.ro

Asociația Filantropică Creştin-Ortodoxă „Sfântul Vasile cel Mare”Asociația Filantropică Creştin-Ortodoxă „Sfântul Vasile cel Mare” din Galați este o organizație nonguvernamentală şi non-profit, înființată în anul 2001 şi aflată sub patronajul Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

Misiunea Asociației este asigurarea ocrotirii, educării, combaterii marginalizării sociale, a sărăciei, a suferinței, precum şi încurajarea dezvoltării morale personale. Asociația implementează proiecte de asistenţă socială, spirituală, cultural-educativă în beneficiul copiilor şi a familiilor sărace de pe teritoriul județelor Galați şi Brăila.

Asociația Filantropică Creștin-Ortodoxă ”Sfântul Vasile cel Mare”, Galați furnizează servicii sociale prin intermediul celor 2 Centre:

  • Centrul Rezidențial de Fete ”Sfântul Vasile cel Mare” ce promovează dreptul la educație prin următoarele servicii: educaționale şi de susținere materială, de cazare, de asistenţă socială şi medicală, consiliere psihologică şi de formare în spiritul moralei creştin-ortodoxe. Obiectivul propus este susținerea fetelor cu vârste cuprinse între 7 – 26 ani care provin din familii dezorganizate, defavorizate social, monoparentale sau aflate în risc de abandon școlar, abuz. În cadrul Centrului s-au organizat multiple și variate activități ce au vizat servicii oferite beneficiarelor privind educația formală și nonformală / informală, sănătatea, activități legate de socializare și petrecere a timpului liber, activități ce privesc dezvoltarea deprinderilor de viață.
  • Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale ”Speranța” ce asigură servicii care au ca scop creșterea calității vieții pentru copii cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani aflați în situație de risc social(care provin din familii cu situații financiare precare, monoparentale, dezorganizate, defavorizate și marginalizate sau cu unul din părinți plecați la muncă în străinătate).

Activitățile au vizat prevenirea și înlăturarea eșecului școlar, dezvoltarea personalității şi a carierei, educația pentru valori, Generații – Centrul comunității, Atelierul de creație, activităţi cultural-recreative, educația pentru securitatea personală, educația pentru medierea conflictelor, România în imagini pitorești!.

Preşedinte: Pr. Cristian Podașcă
Sediu: Str. Basarabiei nr. 109, Galaţi 800113, judeţul Galaţi
Telefon: (0236) 471 682
Fax: (0236) 328 857
E-mail: asociatiasfvasile@yahoo.com
www.asociatiasfvasile.ro