www.episcopiadevei.ro
FUNDAȚIA „ALĂTURI DE TINE” DEVAFUNDAȚIA,, ALĂTURI DE TINE” DEVA, înființată în august 2019,  fondator fiind Episcopia Ortodoxă a Devei și Hunedoarei, este persoană juridică de drept privat, având ca scop desfăşurarea de activităţi sociale, culturale,  educaționale si promovarea valorilor culturale şi spirituale creştine.

Pentru realizarea acestui scop, Fundația are următoarele obiective:

 • Furnizare de asistenţă socială şi socio – medicală;
 • Furnizare de asistenţă medicală;
 • Furnizarea de educaţie şi cercetare interdisciplinară;
 • Realizarea unor activități care vizează procesul de învățământ, prin înființarea și susținerea unor instituții de învățământ proprii;
 • Desfășurarea de activități culturale;
 • Dezvoltare organizațională;
 • Desfășurarea de activități pentru tineret;
 • Acțiuni în domeniul protecției mediului;
 • Desfășurarea de activități economice proprii;
 • Desfășurarea de activități sportive şi tehnico explicative.

 CENTRUL DE TIP FAMILIAL PENTRU COPII ,, ACOPERAMANTUL MAICII DOMNULUI”: în luna iunie a acestui an Fundația ”Alături de Tine” a deschis Centrul de tip familial pentru copii “Acoperământul Maicii Domnului” din localitatea Săulești, jud. Hunedoara. În prezent în centru sunt 11 copii cu vârste cuprinse între 7 şi 14 ani. De educaţia şi îngrijirea acestor copilaşi se ocupă 7 angajaţi şi 4 voluntari. Ne propunem să avem grijă de aceşti copii şi după împlinirea vârstei de 18 ani. Cei care doresc să se angajeze, le vom găsi un loc de muncă şi vom încerca să căutam soluţii penru a le oferi și o locuinţă. Cei care doresc să urmeze o facultate, vor fi sprijiniţi în acest sens. Misiunea generală a acestui centru este de a asigura accesul copiilor/tinerilor separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii lor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale.

Beneficiarii sunt:

 • copiii separaţi, temporar sau definitiv de părinţii lor, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurii de plasament;
 • copiii pentru care a fost dispus, în condiţiile legii, plasamentul în regim de urgenţă;
 • tinerii, care au împlinit vârsta de 18 ani şi care beneficiază, în condiţiile legii, de protecţie specială;
 • copiii neînsoţiţi de către părinţi sau alt reprezentant legal care solicită o formă de  protecţie în condiţiile reglementărilor legale privind statutul şi regimul refugiaţilor.

Atribuțiile şi sarcinile ce revin Centrului de tip familial pentru copii sunt:

 • Asigură cazarea, hrana, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare necesare protecţiei beneficiarilor;
 • Asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, îngrijire si supraveghere permanentă a beneficiarilor;
 • Asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor;
 • Asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultura, educaţie formală şi non-formală în vederea asimilării cunostiinţelor şi a deprinderilor necesare integrării sociale;
 • Colaborează cu unitătţle de învăţământ, astfel încât să se realizeze scolarizarea tuturor copiilor, în funcţie de vârsta şi dezvoltarea psihică, precum şi în aplicarea programului educaţional;
 • Asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea;
 • Asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor intr-un mediu cat mai apropiat de cel familial;
 • Urmăreşte modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială, integrarea şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând completarea sau modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea calităţii îngrijirii acordate;
 • Promovează şi aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricărei forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant ;
 • Asigură copiilor dreptul la intimitate, spaţiu personal şi confidenţialitate într-un mod cât mai apropiat de cel familial;
 • Asigură pregatirea corepunzătoare ieşirii copilului/tânarului din complex, prin dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, pentru integrarea sau reintegrarea familială şi/sau socio-profesională, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu standardele minime obligatorii;
 • Colaborează cu serviciile specializate din cadrul DGASPC Hunedoara,cu alte instituţii publice şi organisme private autorizate care desfasoară activităţi în domeniul protecţiei copilului în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce ii revin.

Fundația ,,Alături de Tine” are în vedere în viitorul apropiat două proiecte la care lucrează încă de la înființare: deschiderea  Centrului de Zi “Sfântul Nectarie” pentru copiii proveniți din familii defavorizate și deschiderea Grădiniței “Părintele Arsenie Boca” începând cu anul scolar 2021 – 2022.

De asemenea,  se lucrează la amenajarea unui centru zi de tip afther school și a unei cantine sociale în Deva și dezvoltarea unei rețele de îngrijire la domiciliu în municipiul Deva.

 

Președinte: Pr. Cons. Gabriel Florin Miricescu
Adresa: Str. Andrei Șaguna, nr. 1, Deva
Telefon: 0254.211.241
E-mail: fundatiaalaturidetinedeva@gmail.com
www.episcopiadevei.ro