www.caminharja.ro

Asociația „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare – Hârja”Asociația „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare – Hârja”, înfiinţată în anul 2012 cu binecuvântarea Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a ajuns la capacitatea la care poate oferi numerose tipuri de servicii sociale și nu numai, persoanelor aflate în dificultate, cumulând un număr total de peste 150 de beneficiari direcți.

CENTRE SOCIALE:

Asociaţia „Sfântul Voievod Ştefan Cel Mare – Hârja” îşi desfăşoară activitatea în cadrul a 12 Centre sociale, dintre care trei sunt acreditate și licențiate:

  • Centrul rezidențial pentru îngrijirea persoanelor vârstnice
  • Serviciul de îngrijire la domiciliu persoane vârstnice
  • Centrul de zi pentru copii „Sf. Dionisie Exiguul”

Centrele sunt acreditate în vederea asigurării îngrijirilor psiho-socio-medicale, de recuperare și de petrecere a timpului liber. La aceste servicii licențiate se adaugă 9 Centre de zi pentru copii și tineri, dezvoltate în parteneriat cu instituțiile de învățământ din zonele limitrofe, cu scopul diversificării activităților de petrecere a timpului liber, realizării schimbului intergenerațional și susținerii copiilor din medii defavorizate și cu potențial intelectual.

Serviciile sociale oferite de Asociația „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare – Hârja”, reprezintă ansamblul complex de măsuri şi acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale şi medicale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență pentru prezervarea autonomiei şi protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul creșterii calității vieţii.

Instituția în activitatea sa de purtare de grijă a celorlalți a dus cel mai adesea la obligativitatea identificării și a punerii în practică a numeroase activități de economie socială: ateliere de lumânări decorative, de croitorie, de pictat icoane pe sticlă, de olărit, de sculptură, fermă de animale, seră de legume, patiserie și brutărie, ateliere de spălătorie și curățătorie haine bisericești, cât și ateliere de croitorie și broderie tradițională.

Toate aceste structuri sociale dezvoltate de-a lungul timpului, au făcut din Hârja un etalon al calității în domeniul asistenței sociale, instituția devenind mai mult decât un simplu ONG, astăzi vorbindu-se despre Complexul de servicii social-filantropice de la Hârja.

Cei 100 de vârstnici din Centrele social-medicale rezidențiale (din care 5 cazuri sociale), 40 de copii de la Centrele de zi (serviciu gratuit) și 20 de vârstnici îngrijiți la domiciliu (serviciu gratuit), sunt susținuți de 60 de angajați la care se adaugă numeroase cadre didactice voluntare implicate în educația slujirii aproapelui din cele 4 Centre de Creație, artă și tradiție populară și cele 3 Centre de tineret și voluntariat, care oferă anual peste 300 de tineri voluntari la toate activitățile de economie socială ale asociației de la Hârja.

 

Președinte: Pr. Ilarion MÂȚĂ
Adresa: Str. Nemirei, nr.174, sat Hârja, com. Oiutz, jud. Bacău
Telefon: 0752 270 375
E-mail: parohiaharja@yahoo.com
www.caminharja.ro