www.asociatiadiaconia.ro

Asociația Diaconia din Bucureşti este o organizație non-guvernamentală fondată în anul 1999, cu binecuvântarea Patriarhiei Române. Preşedintele de onoare al asociației este Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României.

Asociația implementează proiecte de asistență socială, spirituală, cultural-educativă, medical-farmaceutică, intervenții în caz de dezastre sau calamități naturale, întreprinderi sociale etc. în beneficiul următoarelor categorii sociale: copii, vârstnici, persoane cu dizabilităţi, familii sărace, persoane bolnave şi cu diferite grade de handicap, migranţi şi refugiaţi, deţinuţi şi familiile acestora, persoane abuzate, victime ale violenţei în familie, şomeri, romi.

PROGRAMELE ORGANIZAȚIEI:

  • Centrul de găzduire pentru victimele violenței domestice Justinian Marina – oferă beneficiarilor, victime ale violenței în familie, găzduire în regim de urgență, asistență socială și moral-religioasă, consiliere psihologică, juridică și psihoterapie de grup;
  • Centrul de zi pentru copii proveniți din familii monoparentale și/sau sărace – oferă asistență educațională, socială, medicală și de îngrijire, hrană și sprijin material.

Pe lângă aceste servicii, Asociația oferă prin intermediul CANTINELOR SOCIALE hrană caldă și consiliere socială pentru persoane aflate în evidența Asociației ”Diaconia”, precum și a DGASPC-urilor din cele 6 sectoare ale Capitalei. Beneficiarii sunt în risc de excluziune socială: copii proveniți din familii defavorizate, monoparentale, copii de etnie romă, persoane vârstnice lipsite de venituri, persoane cu handicap și persoane fără adăpost.

  • Cantina socială ”Sfânta Teodora de la Sihla”, 25 de beneficiari
  • Cantina socială ”Sfânta Ana” , 60 de beneficiari
  • Cantina socială ”Sfânta Maria”, 60 de beneficiari
  • Cantina socială ”Sfânta Muceniță Filofteia”, 30 de beneficiari
  • Cantina socială ”Sfânta Cuvioasă Parascheva”, 30 de beneficiari
  • Cantina socială ”Sfântul Mucenic Barnabas”, 100 de beneficiari

Președinte: Pr. Cons. Ionuț Tutea
Adresa: Str. Pajurei, nr. 3B, sector 1, București
Telefon: 021.316.98.76
E-mail: asociatiadiaconia@yahoo.com
www.asociatiadiaconia.ro