www.filantropiaseverin.ro

Asociaţia Filantropia SeverinAsociația Filantropia Severin este o asociaţie creştin-ortodoxă, de asistenţă socială şi filantropică, cu caracter nonguvernamental, nonprofit, independent şi apolitic.

Viziunea, misiunea, scopul şi obiectivele Asociației Filantropia Severin sunt în concordanţă cu strategia şi legiuirile Bisericii Ortodoxe Române (BOR) în domeniul social, precum şi cu legislaţia de stat în vigoare ”o Biserică mereu vie și lucrătoare prin membrii Săi şi relevantă prin faptele sale pentru oameni şi comunităţile lor”.

Scopul Asociaţiei îl reprezintă diminuarea suferinţei nevoiaşilor şi ajutorarea persoanelor aflate în dificultate, respectarea drepturilor fundamentale ale omului, în general, şi, în special, ale categoriilor sociale defavorizate.

Asociația Filantropia Severin desfăşoară activităţi de interes general sau comunitar, după caz, în beneficiul următoarelor categorii de persoane: copii, persoane vârstnice, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, oameni dezavantajaţi fizic, săraci şi defavorizaţi, bolnavi, refugiaţi, migranţi, deţinuţi şi familiile acestora, victime ale violenţei în familie, precum şi alte categorii de persoane aflate în dificultate.

Obiectivele Asociației Filantropia Severin:

 • Dezvoltarea unui sistem integral de asistenţă şi servicii sociale în comunităţile urbane şi rurale care să ofere soluţii adecvate pentru solicitările categoriilor de persoane prevăzute la art. 8 alin. (2) din prezentul Statut prin:
 1. a) Facilitarea accesului la serviciile oferite de biserici, instituţii guvernamentale şi neguvernamentale, precum şi la resurse private şi publice;
 2. b) Realizarea şi dezvoltarea de parteneriate cu alte instituţii şi organizaţii specializate:
 3. c) Diversificarea surselor de finanţare;
 4. d) Creşterea contribuţiei comunitare în rezolvarea problemelor sociale;
 5. e) Profesionalizarea acţiunilor filantropice.
 • Realizarea serviciilor directe destinate categoriilor sociale aflate în dificultate prin înfiinţarea unor unităţi proprii de asistenţă socială (aşezăminte sociale) şi de sănătate care vor oferi servicii psiho-socio-medicale (consiliere, consultanţă, instruire, etc.) acestor persoane.
 • Constituirea şi dezvoltarea unor reţele de voluntari şi de organizaţii creştine ortodoxe, naţionale şi internaţionale, cu obiective similare.
 • Informarea şi sensibilizarea opiniei publice şi a autorităţilor şi instituţiilor publice prin:
 1. Organizarea de conferinţe seminarii, mese rotunde, dezbateri, etc;
 2. Editarea de publicaţii tipărite, audio şi video (și în scriere braille);
 3. Lobby în vederea îmbunătăţirii cadrului legislativ şi instituţional.

În vederea realizării obiectivelor sale Asociația Filantropia Severin a înfiinţat întreprinderi mici şi mijlocii (Atelierul de Icoane ,,Sfântul Apostol și Evanghelist Luca”, Producție de panificație). 

Președinte: Pr. Nicolae Oproiu
Sediu: Str. I. Ghe. Bibicescu, nr. 6, C. P. 220103, Dr.Tr. Severin, jud.  Mehedinti
Tel/fax: 0252.333048; 0752.675.893
E-mail: filantropia_severin@yahoo.com
www.filantropiaseverin.ro