www.bucuria-ajutorului-urlati.ro

Fundația Bucuria Ajutorului Filiala UrlațiFundația Bucuria Ajutorului Filiala Urlați a luat ființă în anul 2012 cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, ca structură teritorială a Fundației Bucuria Ajutorului, cu sediul în Urlați, județul Prahova.

Scopul Filialei este de a contribui la activitatea social-filantropică și cultural-misionară a Bisericii Ortodoxe Române în acord cu liniile directoare trasate de Consiliul Director al Fundației Bucuria Ajutorului.

Obiectivele Filialei Urlați sunt în concordanță cu hotărârile Fundației Bucuria Ajutorului, strategia și legiuirile Bisericii Ortodoxe Române, precum și legislația de stat în vigoare.

Programe sociale

În cadrul Fundației Bucuria Ajutorului Filiala Urlați, ca furnizor acreditat de servicii sociale, funcționează Centrul de Zi pentru Copii Sfântul Stelian din orașul Urlați, Prahova, iar din anul 2016 până în anul 2019 Centrul de Găzduire Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Ciorani, județul Prahova.

Centrul de zi pentru copii Sfântul Stelian a fost inaugurat în anul 2013 de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și funcționează sub egida Fundației Bucuria Ajutorului filiala Urlați. Centrul oferă servicii de tip after-school, meditaţii şcolare şi consiliere pentru 30 de copii din zona Urlați, care provin din familii cu dificultăţi financiare, monoparentale şi cu mulţi copii. Pe tot parcursul anului, copiii beneficiază de hrană caldă, rechizite şcolare, îmbrăcăminte, încălţăminte, jucării. În prezent, se desfăşoară şi activităţi extrașcolare, concursuri de şah, pictură, desen, activități sportive. Centrul Sfântul Stelian dispune de o cantină socială pentru copii și de o spălătorie socială de haine pentru familiile beneficiarilor. Pe lângă activitățile educative, în centru, se desfășoară activități de terapie ludică, ce au ca scop facilitarea, prin intermediul jocului și mișcării, dezvoltarea intelectuală și emoțională a copiilor și crearea condițiilor unei bune integrări sociale a acestora prin deprinderea unor norme sociale de comportament și ameliorarea relațiilor cu colegii, părinții și educatorii. Copiii sunt implicați și în activități gospodărești, alături de părinți (îngrijirea păsărilor de curte, plantarea florilor și a legumelor, culesul fructelor din livada de pomi). În timpul vacanțelor, pe lângă efectuarea temelor de vacanță, sunt organizate drumeții, excursii la muzee, teatru de păpuși, grădina zoologică, etc. Cu ocazia sărbătorilor au loc spectacole, se merge cu colindatul la diferite societăți și instituții, toate acestea având ca scop promovarea activității centrului.

Centrul de zi pentru copii Sfântul Stelian a devenit unul dintre cele mai reprezentative așezăminte sociale din județul Prahova și un important centru socio-educațional pentru copiii cu risc de abandon școlar din zona Urlați.

Proiecte sociale

Fundația Bucuria Ajutorului Filiala Urlați a implementat un proiect cu finanțare europeană prin intermediul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale- Îmbunătățirea Infrastructurii Centrului de Zi pentru Copii Sfântul Stelian din cadrul Fundației Bucuria Ajutorului Filiala Urlați– conform Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Axa LEADER, Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală, prin Strategia de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Meleagurile Cricovului, Măsura 5/6B Investiții în infrastructura socială. S-a considerat necesară și oportună o investiție, în sensul edificării unui spațiu adecvat pentru desfășurarea optimă a activității în cadrul centrului de zi – sală multifuncțională pentru activitățile principale ale centrului și alte spații conexe, centrul nebeneficiind inițial de un spațiu generos, în care să se desfășoare în mod armonios activități multiple. Clădirea nouă în suprafață de 149 mp a fost realizată în concordanță cu normele de siguranță și eficiență energetică, conformă cu condițiile sanitare necesare pentru funcționare, dotată cu materiale didactice corespunzătoare, cu scopul de a realiza îmbunătățirea calității actului social și educațional.

Programul social Hrană la domiciliu derulat în parteneriat cu Procter& Gamble a oferit hrană caldă pentru 50 de persoane defavorizate, acest serviciu de tip catering social la domiciliu a fost singurul existent în orașul Urlați.

Au fost derulate mai multe proiecte sociale având parteneri Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor, Consiliul Județean și Local, dar și fundații, asociații, parohii, licee, școli, grădinițe. Printre proiectele sociale derulate amintim pe cele mai importante: Alege Școala, Hristos Împărtășit Copiilor, Generații, Centrul Comunității, având parteneri Fundația Principesa Margareta și Fundația Comunitară Prahova, Generații Împreună, prin Metropolitan Life, O școală cât o vară și un an școlar cât o vacanță, proiect cu finanțate de la Consiliul Județean Prahova.

Președinte: Pr. Manuel RADU
Adresa: Str. Valea Crângului, nr. 64, Urlați, Prahova
Telefon: 0727.733.044
0244.270.056
E-mail: fba.urlati@yahoo.com
www.bucuria-ajutorului-urlati.ro