PREZENTARE PROIECT

Campanie de prevenire și combatere a dependenței digitale în rândul copiilor din sectorul 3”

1. Informații generale:

Titlul proiectului: “Campanie de prevenire și combatere a dependenței digitale în rândul copiilor din sectorul 3”, finanțat de Primăria Sector 3, București.

Beneficiarul proiectului: Federația Filantropia

Partener proiect: Protoieria Sector 3 Capitală, București

Finanțator: Primăria Sector 3, București

Perioada de desfășurare a proiectului: 09.06.2022 – 31.12.2022

Locul de desfășurare București, Sector 3

Bugetul proiectului: 64.201,20 lei (din care 57.781,08 lei finanțare nerambursabilă de la bugetul local, Primăria Sector 3, București) și 6.420,12 lei contribuție proprie Federația Filantropia.

Context: Copiii și adolescenții sunt mai vulnerabili decât adulții la a deveni dependenți de tehnologia digitală.

Aceștia au nevoie de contact, conexiune, de a primi și oferi dragoste. Această nevoie de atașament dacă nu este satisfăcută, adolescentul va dezvolta atașament față de dispozitiv, în încercarea de a suplini această nevoie. De aceea, adulții fiind conștienți de aceste sensibilități și vulnerabilități ale copiilor, trebuie să înțeleagă responsabilitatea pe care o au față de ei, îngrijindu-i și protejându-i de posibilele dependențe.

Conform unui studiu UNICEF intitulat Starea copiilor lumii 2017 – Copiii în lumea digitală, tehnologia digitală îi poate expune mai mult pe copii pericolelor existente atât online cât și offline. Deja copiii vulnerabili pot fi expuși mai mult riscurilor de pierdere a vieții private.

Proiectul își propune să vină în sprijinul părinților din familiile în care copiii prezintă un risc ridicat în ceea ce privește dependența digitală.

Dependența digitală este un fenomen îngrijorător al ultimilor ani, care afectează cel mai mult copiii și adolescenții, fără a exista măsuri de contracarare din partea autorităților sau a actorilor sociali relevanți, conform răspunsului pe care îl necesită acest flagel.

2. Scopul proiectului: Combaterea și prevenirea dependenței digitale în rândul copiilor și adolescenților din Sectorul 3 al Municipiului București.

3. Grup țintă: 560 de copii cu domiciliul în sectorul 3, București.

4. Obiectivele specifice ale proiectului:

Obiectiv Specific 1: Formarea competențelor profesionale în domeniul consilierii în adicții digitale pentru 56 de persoane implicate în educația copiilor (vor fi organizate seminarii de formare tematice);

Obiectiv Specific 2: Organizarea unei campanii de informare în vederea prevenirii și combaterii adicțiilor digitale în rândul copiilor și adolescenților (conferință, pliante);

Obiectiv Specific 3: Participarea a 560 de copii și adolescenți la cel puțin o sesiune de educație nonformală în domeniul prevenirii adicțiilor digitale (workshop-uri tematice).

5. Activități:

A1 Selecția grupului țintă în parteneriat cu Protoieria Sector 3 Capitală, București;

A2 Realizarea seminariilor tematice în domeniul consilierii în adicții digitale pentru 56 de persoane implicate în creșterea și educarea copiilor;

A3 Organizarea a 56 de workshop-uri tematice de educație nonformală – fiecare persoană instruită în domeniul consilierii în adicții va organiza un atelier de educație nonformală pentru o grupă de 10 copii;

A4 Organizarea unei Conferințe de informare la care vor participa actori relevanți/ instituții cu atribuții în domeniul educației și îngrijirii copilului – școli, DGASPC, reprezentanți Primăria Sector 3, parohii, ANPDC, ONG-uri, 30 de persoane;

6. Rezultate așteptate:

Principalele rezultate așteptate ale proiectului includ:

  • Rezultate cantitative:
  • 560 de copii din Sectorul 3 vor beneficia gratuit de participarea la activități de educație nonformală în vederea prevenirii și combaterii de adicții digitale.
  • Rezultate calitative:
  • Reducerea riscurilor și consecințelor dependenței digitale în rândul copiilor;
  • Înțelegerea folosirii cu simț de responsabilitate a device-urilor digitale de către copii.