Scurt istoric al Asociației Filantropia Ortodoxă Huși

Asociația Filantropia Ortodoxă Huși a fost înființată cu binecuvântarea Preasințitului Părinte Ignatie și este o asociație fără scop patrimonial, non-profit, de tip umanitar care activează din 2018 în domeniul serviciilor sociale comunitare având drept scop îmbunătățirea calității vieții prin servicii specifice furnizate în spirit creștin, în domeniile: Asistenţă socială şi socio– medicală, Asistenţă medicală, Educaţie şi cercetare interdisciplinară, Cultură, Dezvoltare organizaţională, Tineret, Mediu, Economie, Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători; Alte transporturi terestre de călători.

Activitățile Asociației Filantropia Ortodoxă Huși se adresează copiilor, tinerilor, adulților, persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, persoanelor cu dizabilități, persoanelor care suferă de adicții și persoanelor aflate într-o stare de vulnerabilitate fizică, psihică sau socială.

În prezent Asociația Filantropia Ortodoxă Huși deține:

7 Așezăminte sociale printre care se numără

 • Așezământul Social „Sfântul Stelian” Boțești care deține două servicii – un Serviciu de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și un Centru de zi pentru copii,
 • Așezământul Social „Sfântul Ierarh Nicolae” Fălciu cu două servicii – Centru de zi pentru copii și Serviciu de îngrijire la domciliu pentru persoane vârstnice,
 • Așezământul Social „Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv”Bârlad cu un Centru de zi pentru copii,
 • Așezământul Social „Sfântul Gheorghe” Ghermănești cu un Centru de zi pentru copii și Serviciu de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice
 • Așezământul Social „Sfânta Chiriachi” Huși ce are în componență un Serviciu de îngrijire la domciliu pentru persoane vârstnice,
 • Așezământul Social „Sf. Nectarie” Fedești ce are în componență un Serviciu de îngrijire la domciliu pentru persoane vârstnice și un Centru de zi pentru copii
 • Așezământul Social „Sf. Spiridon” Bârlad- Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice.

2 Centre rezidențiale de îngrijire permanentă pentru persoane vârstnice care sunt în curs de inaugurare:

 • „Sf. Proroc Daniel” din Râșcani, Comuna Șuletea
 • „Sf. Calinic de la Cernica” din Vutcani, Comuna Vutcani

Asociația s-a implicat în dezvoltarea serviciilor sociale și prin atragerea de fonduri europene, în prezent desfășurându-se Proiectul- Operaționalizarea Centrului Multifuncțional de Incluziune Socială Fălciu, în perteneriat cu UAT Fălciu.

Beneficiari

Cei 150 de vârstnici din carul Serviciilor de îngrijire la domiciliu și cei 150 de copii beneficiari ai Centrelor de zi, (Servicii acordate gratuit) sunt susținuți de 36 de angajați și numeroși voluntari împlicați în susținerea activităților sociale.

Menționăm că toate serviciile sociale din cadrul Asociației Filantropia Ortodoxă Huși dețin licență de funcționare.

Au fost dezvoltate programe filantropice care au în vedere oferirea unui sprijin material, constând în hrană caldă și pachete alimentare, medicamente, îmbrăcăminte, lemne de foc, ajutoare financiare, servicii de consiliere psihologică și socialăservicii medicale pentru copii și bătrâni. Astfel Asociația Filantropia Ortodoxă Huși, pe lângă așezămintele sociale, a demarat următoarele programe și proiecte:

 • Programul „Caravana dăruirii”,
 • Programul “Braţele părinteşti”,
 • Proiectul ,,Căldură pentru inimi curate”,
 • Programul „Biserica și Spitalul, sănătate sufletească și trupească”,
 • Programul „Un ghiozdan pentru noul an școlar”,
 • Proiectul ,,Bucuria e acasă”,
 • Programul „Ajutor de urgenţă”,
 • Pogramul „Bun venit, copilărie!”.
 • Programul „De la oameni pentru oameni”
 • Programul „Pâinea noastră cea de toate zilele”
 • Parteneri în Proiectul „Copilărie și credință”- Tabere de vară, desfășurat de Episcopia Hușilor și Asociația Joy Camps
 • Proiectul „Repere ale culturii si spiritualității vasluiene”
 • Desfășurarea campaniei de strângere de fonduri„Împreună ajutăm spitalele din Vaslui”

Asociația Filantropia Ortodoxă Huși a încheiat parteneriate cu următoarele instituții:

 • UAT Boţeşti;
 • UAT Fălciu;
 • UAT Ghermănești;
 • UAT Bârlad;
 • UAT Huși.

Protocoale de colaborare cu:

 • Şcolile Gimnaziale din Fălciu, Boţeşti, Bârlad și Ghermănești
 • Cabinetele medicilor de familie din Fălciu, Boţeşti, Bârlad, Ghermănești și Huși
 • Parohiile din Huși, Ghermănești, Comuna Boțești, Parohia „Sf. Gheorghe” Bârlad

Președinte de Onoare: Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor
Președinte : Pr. Cons. Beregoi Vladimir
Sediul:
Str. Ștefan cel Mare, Nr. 1, Mun. Huși, Jud. Vaslui
Tel: 0746 894 280
E-mail: filantropiaortodoxahusi@yahoo.com
https://filantropiahusi.ro/