www.ovidenia2005.ro

Asociația Creștină de Caritate și Ajutor „Ovidenia Bacău 2005"Asociația Creștină de Caritate și Ajutor „Ovidenia Bacău 2005” a fost fondată în anul 2005, la inițiativa Preotului Radu Ovidiu, de către un grup de creștini preocupați de nevoile sociale existente la nivelul Municipiului Bacău.

Misiunea Asociației este ajutoarea copiilor, familiilor dezavantajate, bătrânilor, persoanelor care datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială nu au posibilitatea să își asigure nevoile sociale. Domeniile de activitate ale Asociației sunt: educație, dezvoltarea comunității locale, dezvoltarea organizațională și asistență în cazuri extreme.

Din anul 2007 Asociația este acreditată ca furnizor de servicii sociale. Conform O.G. 68/2003, Asociația este acreditată ca centru de consiliere, informare și sprijin și acordă următoarele servicii: sprijin de urgență în vederea reducerii efectelor situațiilor de criză, consiliere socială și psihologică și informare în domeniu.

PROGRAME SOCIALE:

 • Asistenţă socială: contribuim la reducerea efectelor sărăciei şi a reintegrării sociale a persoanelor vulnerabile prin intermediul implementării proiectelor, care promovează calitatea protecţiei sociale şi a sănătăţii populaţiei;
 • Educaţie: contribuim la construirea unui viitor mai bun pentru copii şi adolescenţi acordând sprijin material şi spiritual tinerilor din familii vulnerabile şi asigurându-le accesul la instituţiile de învăţământ superior şi traning-uri profesionale;
 • Dezvoltarea comunităţii locale: depunem eforturi pentru construirea şi dezvoltarea unui mediu de trai mai bun în zonele rurale şi urbane prin intermediul implementării proiectelor care creează locuri de muncă şi contribuie la prevenirea migraţiei ilegale;
 • Dezvoltare organizaţională: promovăm dezvoltarea autonomiei şi lucrăm pentru îmbunătăţirea autorităţii organizaţionale, desăvârşindu-ne şi perfecţionându-ne continuu metodica coordonării proiectelor;
 • Asistenţă în cazuri extreme: reacţionăm şi intervenim în caz de calamităţi naturale, accidente umane şi cazuri extremale, redresând nevoile populaţiei afectate.

SERVICII ÎN DOMENIUL ASISTENŢEI SOCIALE ŞI SOCIO-MEDICALE:

 • Asistenţă socială primară, specializată şi social-medicală, conform tipologiei serviciilor sociale prevăzute de legislaţie pentru: familie, tineri, vârstnici, grupuri aflate în situaţii de risc;
 • Servicii de cantină socială;
 • Centre de zi pentru copiii separaţi sau cu risc de separare de părinţi;
 • Prevenirea abuzului şi exploatării,  sub diverse forme, a copilului şi prevenirea abandonului şcolar;
 • Atragerea de finanţări nerambursabile pentru creşterea calităţii vieţii beneficiarilor;
 • Asistenţă socială şi consiliere socială, psihologică, vocaţională şi informare în domeniu pentru persoanele aflate în situaţii de risc social;
 • Servicii de socializare şi petrecere a timpului liber pentru copii separaţi sau cu risc de separare de părinţi, persoanele aflate în situaţii de risc social;
 • Înființarea unor centre pentru servicii de consiliere şi ajutorare a persoanelor aflate în dificultate.

Președinte: Pr. Ovidiu RADU
Adresa: Str. Poligonului, Nr. 89, Bacău, jud. Bacău
E-mail: asociatiaovidenia2005@yahoo.com
https://www.facebook.com/acca.ovidenia