Viziune

O Biserică mereu vie prin membrii Săi şi relevantă prin faptele sale pentru oameni şi comunităţile lor.

Misiune

Sprijinim Biserica Ortodoxă Română în lucrarea ei social – filantropică săvârşită pentru oameni şi comunităţile lor, în spiritul învăţăturii creştine.

Scop

Creşterea impactului şi eficienţei acţiunilor sociale ale organizaţiilor membre sau partenere şi ale structurilor sociale ale Bisericii Ortodoxe Române, prin integrarea lor într-un răspuns unitar, coordonat, coerent şi eficient la provocările sociale actuale.

Obiective

  • Dezvoltarea capacităţii organizaţionale a membrilor sau organizaţiilor aspirante la statutul de membru şi a structurilor sociale ale Bisericii Ortodoxe Române;
  • Dezvoltarea cooperării dintre membrii ei şi dintre aceştia şi organizaţiile aspirante la statutul de membru şi structurile sociale ale Bisericii, precum şi facilitarea schimbului de informaţii şi bune practici între organizaţiile membre, alte organizaţii non-guvernamentale care funcţionează cu binecuvântarea eparhiilor şi sectoarele social-filantropice ale acestora;
  • Elaborarea şi implementarea de strategii şi programe comune în domeniile: asistenţă socială, medical, educaţional şi al dezvoltării comunitare.