www.diaconia.md

MISIUNEA SOCIALĂ „DIACONIA” (Chișinău)Misiunea Socială „Diaconia” este braţul social al Mitropoliei Basarabiei, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii sociale din Republica Moldova. Organizația a fost fondată în anul 2001, iar în prezent dezvoltă proiecte sociale la nivel naţional în domenii precum: voluntariat, prevenirea abandonului copiilor, asistenţa familiilor aflate în criză, asistenţa bătrânilor, orfanilor şi orfanilor social,  prevenirea sărăciei extreme, mobilizare comunitară.

Viziunea organizației o reprezintă o societate activă și ghidată de valorile creștine, rezultat al acțiunii permanente și coerente a Mitropoliei Basarabiei prin Diaconia, model de excelență în susținerea aproapelui în dificultate.

Misiunea constă în dezvoltarea modelelor de intervenție socială, bazându-se pe abordarea omului ca și chip și asemanarea lui Dumnezeu, într-o relație de împărtășire și încredere cu partenerii sociali.

VALORI:

  • Credinţa;
  • Dragostea de aproapele;
  • Schimbăm pentru că ne pasă;
  • Corectitudine;
  • Responsabilitate;
  • Perseverență;

PROGRAME SOCIALE:

  • CENTRUL MATERNAL „ÎN BRAŢELE MAMEI” în cadrul căruia mamele orfane, minore şi din alte categorii de risc, beneficiază de asistenţă complexă şi sunt ajutate să-şi păstreze pruncii alături;
  • APARTAMENTUL SOCIAL „SPRE INDEPENDENŢĂ” în cadrul căruia se oferă asistență vocațională şi se formează abilitățile necesare unui trai independent pentru adolescentele orfane şi orfane social;
  • CANTINA SOCIALĂ MOBILĂ „APROAPE DE APROAPELE” unde, prin implicarea unui grup de voluntari, zilnic, aproximativ 180 de bătrâni şi oameni ai străzii primesc o masă caldă;
  • ”BANCA DE HAINE”, primul program naţional de colectare şi distribuţie a bunurilor pentru oamenii nevoiaşi, prin intermediul căruia, doar în primul an de activitate au fost colectate peste 70 de tone de bunuri şi înfiinţate zeci de garderobe sociale.

Pentru sprijinirea inițiativelor comunitare, Misiunea Socială „Diaconia” a fondat Centrul de Resurse, care are rolul de a asista parohiile în identificarea nevoilor şi realizarea proiectelor sociale: ex. spălătorii şi garderobe sociale, crearea grupurilor de voluntari, etc.

 

Director executiv: Dl. Igor Belei
Adresa: Str. Criuleni 22, Chișinău, Republica Moldova
Telefon: (00 373 22) 463228/Fax. (00 373 22) 463229
E-mail: office@diaconia.md
www.diaconia.md