Echipa Federației Filantropia a participat, la Atena, la cursul de pregătire non-formală destinat educatorilor și practicienilor care vor avea responsabilitatea de a pregăti bunicii în a-și îmbunătăți abilitățile educaționale în relația cu nepoții
Echipa Federației Filantropia a participat, la Atena, la cursul de pregătire non-formală destinat educatorilor și practicienilor care vor avea responsabilitatea de a pregăti bunicii în a-și îmbunătăți abilitățile educaționale în relația cu nepoții

 

În perioada 3-7 iulie 2023, echipa de specialiști a Federației Filantropia a participat la cursul de pregătire non-formală destinat educatorilor și practicienilor care lucrează cu persoanele vârstnice, la Atena, Grecia, în cadrul proiectului GREAT – Grandparenting as Resource to Enhance the Educational Adult Community” (Bunicul ca resursă pentru îmbunătățirea comunității educaționale a adulților), finanțat prin programul ERASMUS+ al Comisiei Europene.

Proiectul, în cadrul căruia Federația Filantropia este Partener, se implementează în colaborare cu organizația Associazione Per La Mobilitazione Sociale Onlus (Palermo, Italia), în calitate de lider de proiect, dar și împreună cu alte 3 organizații: Consorzio Tartaruga (Palermo, Italia), Gestión Estratégica e Innovación SL (Zaragoza, Spania) și Social Cooperative Enterprise Drosostalida (Atena, Grecia), având o durată 25 de luni, începând cu luna Martie 2022 și un buget total de 249.220 euro, din care bugetul alocat Federației Filantropia este în valoare de 32.015 euro.

După finalizarea activității 1 ”Analiza celor mai bune practici europene pentru educația adulților/bunicilor: practici recomandate și povești de reziliență”, s-a organizat, în cadrul activității 2 ”Bunicii: o cale de autoeducare pe abilități educaționale și creative”, cursul adresat profesioniștilor care interacționează cu vârstnicii, fiind prezenți câte 5 profesioniști din fiecare organizație parteneră din proiect.

În cadrul acestei formări, Federația Filantropia a fost reprezentată de Pr. Cons. Ciprian Ioniță, în calitate de președinte, Ioana Hognogi, asistent social în cadrul Centrului rezidențial pentru persoane vârstnice cu nevoi speciale „Sfântul Filaret cel Milostiv” Târlișua, Bistrița Năsăud și coordonator la Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice „Sfinții Zaharia și Elisabeta” și la Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice „Sfinții Ioachim și Ana”, reprezentantă a Asociaţiei Filantropice Medical Creştină „Christiana”, Cluj Napoca; Larisa Paula Filimon, asistent social în cadrul Fundației Solidaritate și Speranță, Iași, coordonator al Centrului de zi de asistență și recuperare pentru persoanele vârstnice Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla și al Centrului de zi de asistență și recuperare pentru persoanele vârstnice; Cristina Untaru, asistent social în cadrul Protoieriei Sector 4 Capitală, Arhiepiscopia Bucureștilor, coordonator al Cantinei Sociale „Sf. Filofteia”, reprezentantă a Asociației Diaconia din Bucureşti; Olivia Bîrdici, coordonatorul proiectului din partea Federației Filantropia.

Sesiunile de instruire au pus accentul pe conștientizarea profesioniștilor privind abilitățile educaționale și în special creative ale bunicilor, cât și pe crearea unui curs online, care va fi utilizat apoi de bunicii care doresc să-și aprofundeze abilitățile educaționale, să învețe mai multe despre instrumente și activități de făcut cu nepoții (și copiii în general). Formarea a inclus utilizarea de metodologii interactive, antrenante și deosebit de eficiente.

Toate informațiile transmise în cadrul acestor sesiuni de formare au avut ca scop:

  • Creșterea gradului de conștientizare a sprijinului pe care bunicii îl pot oferi unității familiale compuse din copii și nepoți, acționând ca un sprijin și nu un substitut al educației parentale;
  • Îmbunătățirea dialogului intergenerațional, ascultarea activă și încrederea dintre bunici, părinți și copii;
  • Sprijinirea abilităților bunicilor în implementarea propriului model de edu-care/recreativ;
  • Dezvoltarea simțului de cetățenie activă și coresponsabilitate educațională în comunitatea în care trăiesc.

Au fost prezentate platforme online precum EPALE, ca instrument de raportare a rezultatelor proiectului, CANVA, ca instrument de realizare și editare a filmulețelor prin care se explică practic realizarea unor ateliere pe care le pot face bunicii cu nepoții, cu teme despre grădinărit, gătit, realizarea de fotografii și scenarii de film și teatru etc.

De asemenea, tot ca parte a formării, au fost vizitate instituții din domeniul social:

  • Organizația ANTAMA, înființată în 2020, cu scopul de a împuternici și de a conecta persoanele cu vârsta peste 65 de ani cu tinerii din Grecia, pentru a promova îmbătrânirea activă și a contribui la reducerea discriminării pe bază de vârstă, pentru a contribui la formarea unei societăți, incluzive și, în același timp, mai deschisă tuturor. Activitățile constau în organizarea de evenimente precum: Festivalul zilei intergeneraționale, Campanie de combatere a discriminării pe bază de vârstă, Expoziții de fotografii și alte acțiuni de incluziune socială adresate vârstnicilor.

Prezentarea activității acestei organziații a fost urmată de lucrul pe 3 grupe, fiind abordate teme precum: modalități de promovare și comunicare utilizate în cadrul unor astfel de evenimente, atragere de voluntari, atragere de sponsori și donatori, realizarea de materiale și conținut pentru promovarea a astfel de acțiuni.

În urma prezentării realizate s-a discutat și despre posibilitatea încheierii unor parteneriate pe viitor cu Federația Filantropia;

  • Primăria din zona Egaleo a Atenei, la sediul căreia au fost prezentate programele pe care le derulează în comunitatea de seniori, printre care amintim: campanii de donare de sânge, caravană care acordă servicii de tuns și spălat persoanelor străzii, campanii de conștientizare și prevenire a cancerului de plămâni, depistarea cancerului de sân, acțiuni și intrumente pentru promovarea grupurilor vulnerabile și acordare servicii sociale, vizitarea unui centru pentru vârstnici din Egaleo și serviciile socio-medicale oferite. Paleta largă de servicii și acțiuni oferite este posibilă datorită unei echipe de 45 de profesioniști și peste 50 de voluntari.