CURS DE SPECIALIZARE “CONSILIER ÎN DOMENIUL ADICȚIILOR” organizat la ORADEA

Federația Filantropia, organizaţie non-guvernamentală a Patriarhiei Române, furnizor de formare profesională a adulților, a desfășurat în perioada 30.06.2022 – 02.07.2022, modulul teoretic al cursului de specializare “Consilier în domeniul adicțiilor”, cod COR 263502.

Sesiunile de formare au avut loc la sediul Protopopiatului Ortodox Român Oradea și au întrunit un număr de 18 participanți: preoți, psihologi, asistenți sociali, profesioniști care lucrează cu beneficiari din categorii vulnerabile, inclusiv cu persoane aflate în dependență de droguri, alcool, jocuri de noroc și tehnologie digitală, acestea derulîndu-se sub îndrumarea atentă a celor 2 traineri, dna. Adela Ioana Bontoș și dna. Nicoleta Bobe.

Prin intermediul acestui curs, participanții au dobândit competențe/abilități specifice cu privire la: competențe informatice, sociale și civice; menținerea integrității și siguranței beneficiarilor; planificarea activităților; comunicarea cu beneficiarii; participarea la lucrul în echipa multidisciplinară; gestionarea actelor și documentelor beneficiarilor; prevenirea și informarea tinerilor și adulților privind problematica dependenței; consilierea persoanelor afectate direct sau indirect de dependență; îndrumarea pacientului pentru stabilirea tratamentului; monitorizarea pacientului în timpul tratamentului de dezintoxicare și post-tratament.

Programul de formare profesională “Consilier în domeniul adicțiilor”, cod COR 263502, se întinde pe o perioadă de 12 zile, este autorizat de Autoritatea Națională de Calificări și se va finaliza cu examen de absolvire. Certificatul de absolvire obținut este recunoscut la nivel naţional şi este autorizat de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale.