PROIECT: ”Susținerea specializării pedagogilor sociali din organizațiile membre ale Federației Filantropia prin intermediul organizației International Orthodox Christian Charities”IOCC Romania 2017

FINANȚATOR: International Orthodox Christian Charities

PERIOADA: IANUARIE – DECEMBRIE 2017

LOCAȚIA: la nivel național

SCOP: Dezvoltarea capacității lucrătorilor sociali din Centrele sociale ale Bisericii Ortodoxe Române, care lucrează cu copiii din categorii defavorizate.

OBIECTIV PRINCIPAL: realizarea programului de formare profesională pentru ocupația ”Pedagog social” (obținerea autorizării, realizarea design-ului de curs și derularea sesiunilor de formare) pentru 107 angajați, care lucrează în 25 de centre de zi pentru copii și tineri, administrate fie de unități de cult ale eparhiilor, fie de organizații membre ale Federației Filantropia.

ACTIVITĂȚI:

  1. Realizarea dosarului de autorizare pentru ocupația ”Pedagog social” și realizarea design-ului de curs;
  2. Desfășurarea programului de formare profesională, specializarea ”Pedagog social”, pentru 5 grupe de cursanți, pentru 117 angajați ai eparhiilor și organizațiile membre ale Federației Filantropia;
  3. Certificarea a 101 pedagogi sociali in ocupația ”Pedagog social”.

Federația Filantropia este un partener strategic al International Orthodox Christian Charities în România, cu colaborări pe termen lung, cu proiecte implementate împreună în perioada 2009 – 2013. Aceste parteneriate solide au pus bazele unor acțiuni concrete, precum susținerea financiară a programelor de formare profesională, pentru diverse ocupații, desfășurate de către Federația Filantropia.

Acest proiect va avea un impact național, deoarece formarea va fi oferită lucrătorilor sociali, care lucrează în centrele de îngrijire a copiilor din toate regiunile României. 107 de asistenți sociali vor dobîndi abilitățile și competențele necesare pentru a lucra cu cazurile sociale și copiii cu nevoi speciale.

REZULTATE:

Prin implementarea acestui proiect, în perioada ianuarie – decembrie 2017, s-au realizat 5 grupe de curs pentru ocupația, specializarea ”Pedagog social” (2 grupe organizate în București, 1 grupă organizată la Chișinău, 1  grupă organizată la Oradea și una la Alba Iulia), la care au participat 117 cursanți, angajați ai organizațiilor membre ale Federației. Programul de formare profesională a fost constituit din Module de teorie și Module de practică. În urma examenelor de absolvire, au fost certificați 101 pedagogi sociali.

BUGET: 10.000 USD