Proiectul ”FOCUS – Consolidarea Capacității lucrătorilor sociali în oferirea abilităților de viață”, coordonat de SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 3P (PADRE PINO PUGLISI) în parteneriat cu ASSOCIAZIONE PER LA MOBILITAZIONE SOCIALE ONLUS (ITALIA), COOPERATIVA DESINCOOP (PORTUGALIA) și FEDERATIA FILANTROPIA (ROMÂNIA), a demarat în luna ianuarie 2018, având o durată de 26 de luni.

Proiectul este finanțat prin Programul Uniunii Europene ERASMUS + – KEY ACTION 2 – Parteneriat Strategic pentru Educația Adulților (Dezvoltare – Inovare) Runda 1 – ID: 2017-1- IT02 – KA204 – 036916.

Pornind de la o analiză atentă a nevoilor dintr-un context social în care, pe de o parte, există copii, adolescenți și familii aflate în situații de risc socio-economic, cultural și psihologic și, pe de altă parte, există lucrătorii sociali care trebuie să dețină toate abilitățile necesare pentru a face față acestor situații problematice, proiectul FOCUS intenționează să ofere un model care să fie folosit pentru formarea profesioniștilor, care să aibă abilitatea de a integra în munca lor „abilitățile de viață”.

Abilitățile de viață se referă la un grup de abilități psihosociale și interpersonale care contribuie la o viață productivă, ajutând la îmbunătățirea competențelor în ariile de activitate vizate. Profesioniștii din domeniul social pot folosi prolific abilitățile de viață ca un instrument eficient de intervenție în domeniul lor de practică, scopul proiectului fiind de a oferi echipelor sociale abilitățile necesare pentru a face față noilor provocări.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) definește abilitățile de viață ca fiind „abilitățile de comportament adaptiv și pozitiv care permit persoanelor să se ocupe eficient de cerințele și provocările vieții cotidiene” (OMS, 1994). Acestea vizează: ​​luarea deciziilor, rezolvarea problemelor, gândirea creativă, gândirea critică, comunicarea eficientă, abilitățile de relaționare interpersonală, conștiința de sine, empatia, gestionarea emoțiilor și combaterea stresului (OMS, 1994).

Consolidarea abilităților asistenților sociali în vederea sprijinirii persoanelor aflate în nevoie atrage rezultate mai bune și beneficii pentru persoanele asistate, precum și reducerea stresului emoțional și a comportamentului problematic, concomitent cu creșterea succesului profesional.

Toate cele 4 organizații partenere vor avea o colaborare strânsă, o abordare multidisciplinară și integrată, în vederea atingerii obiectivelor stabilite prin proiect:

  1. Realizarea unui studiu privind impactul abilităților de viață asupra muncii lucrătorilor sociali și identificarea nevoilor de învățare, prin revizuirea literaturii de specialitate;
  2. Sesiuni de instruire privind abilitățile de viață necesare în munca lucrătorilor sociali;
  3. Realizarea unei platforme on-line interactive pentru evaluarea deprinderilor de viață necesare în domeniul asistenței sociale.

De asemenea, în cadrul proiectului vor fi organizate trei evenimente de multiplicare și diseminare a rezultatelor:

  • Primul în Portugalia, în 2018, cu tematica ”Modul în care abilitățile de viață ar putea afecta munca zilnică a lucrătorilor sociali”;
  • Al doilea în Italia, în 2019, cu tematica ”Traiectorii privind includerea competențelor abilităților de viață în domeniul social”;
  • Al treilea în România, în 2019, cu tematica ”Instrumente de durabilitate și transferabilitate pentru difuzarea abilităților de viață”.

La nivel regional, se urmărește recunoașterea de către autorități a importanței educației abilităților de viață în munca asistenților sociali, iar la nivel național, includerea unor astfel de măsuri în programele educaționale naționale și creșterea gradului de conștientizare la nivel ministerial a importanței instrumentelor TIC pentru domeniul educațional și social.

La nivel european, proiectul vizează aderarea altor ONG-uri la modelul FOCUS prin intermediul platformei on-line și sensibilizarea instituțiilor politice europene cu privire la importanța dobândirii competențelor abilităților de viață de către profesioniștii din domeniul social. În acest fel, impactul proiectului FOCUS nu va fi doar la nivelul organizațiilor implicate în proiect, deoarece modelul FOCUS poate fi preluat de orice organizație publică sau privată care activează în domeniul social.

logo ue