www.asociatiavasiliada.ro

Asociaţia VasiliadaAsociaţia Vasiliada este o organizatie cu caracter crestin şi social, neguvernamental, democratic, nonprofit, înfiinţată în anul 2012, sub patronajul Mitropoliei Olteniei. Preşedintele de Onoare este Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei.

Misiunea organizaţiei constă în oferirea de servicii sociale persoanelor, familiilor, grupurilor sociale şi comunităţilor aflate în situaţii de dificultate sau generatoare de marginalizare/excluziune socială, având la bază dragostea faţă de semeni și se ghidează întotdeauna după următoarele valori: credinţa, dragostea, onestitatea, solidaritatea, implicarea, valorizarea, responsabilitatea şi profesionalismul.

Scopul nostru este sprijinirea persoanelor aflate în dificultate și asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale omului, în special ale categoriilor sociale defavorizate.

Obiectivele organizației:

 • Furnizarea de servicii sociale primare și specializate, precum și servicii de îngrijire social-medicală, conform prevederilor legale în vigoare;
 • Crearea și menținerea unor rețele de suport, la nivel comunitar, pentru persoanele sau grupurile sociale care se află în situații de dificultate;
 • Colaborarea și dezvoltarea de parteneriate cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor, organisme ale administrației publice centrale și locale, precum și cu alte instituții de stat sau private care desfășoară activități în domeniu;
 • Informarea opiniei publice cu privire la problematica socială, în scopul educării și sensibilizarii acesteia, prin: organizarea de conferințe, seminarii, mese rotunde, dezbateri etc; editarea de publicații (reviste, brosuri, pliante), materiale audio-video, materiale în format electronic;
 • Desfășurarea de campanii publice în vederea implicării comunității în rezolvarea unor probleme sociale;
 • Participarea activă la elaborarea și aplicarea politicilor sociale, strategiilor și planurilor de acțiune la nivel național, județean și local;
 • Efectuarea de studii și cercetări sociale referitoare la diferite problematici și fenomene sociale.

În 2016, Asociația Vasiliada a fost desemnată drept INSTITUȚIA ANULUI în domeniul Asistenței Sociale, de către Colegiul Național al Asistenților Sociali din România, în cadrul Galei Naționale a Excelenței în Asistență Socială.

ASEZĂMINTE SOCIALE:

 • CENTRUL SOCIAL DE ZI PENTRU COPII ”SF. STELIAN”- LIPOVU, DOLJ
 • CENTRUL PENTRU COPII “SFÂNTUL NICOLAE”- FILIAȘI, DOLJ
 • CENTRUL SOCIAL DE URGENȚĂ PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST ”SF. VASILE” – CRAIOVA
 • CENTRUL DE INFORMARE ȘI CONSILIERE ”SF. ECATERINA” – CRAIOVA, DOLJ

Preşedinte de onoare: Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei
Preşedinte: Pr. Cons. Adrian Albert Stănulică 

Sediu:
Str. Fraţii Buzeşti nr. 20, Craiova, judeţul Dolj
Tel./ fax: 0251.521 040
E-mail: office@asociatiavasiliada.ro
www.asociatiavasiliada.ro