proiect-erasmus-organizat-de-Filantropia-20

Proiect Erasmus+, implementat la Hârja de Federația Filantropia

Federația Filantropia a Patriarhiei Române a desfăşurat „Activitatea de formare a lucrătorilor cu bătrânii în domeniul incluziunii sociale pe tema îmbătrânirii active și dobândirea cunoștințelor digitale de bază”, în perioada 13-17 martie.

Aceasta a fost cea de-a treia activitate principală cuprinsă în proiectul cu finanțare nerambursabilă „Adapting to the new” care are ca grup țintă persoanele vârstnice şi a fost organizată în contextul Anului omagial 2023 în Patriarhia Română.

Beneficiarii mobilității Erasmus+ au fost studenți din România și Italia. În parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, cinci studenți din Anul I Specializarea Asistență Socială au fost implicați alături alți cinci din Italia, membri ai partenerului italian al acestui proiect, Asociația „Forma Mentis”.

Locul de studiu și de practică a fost sediul Complexului social-medical rezidențial pentru persoane vârstnice – Hârja din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului.

Părintele Ciprian Ioniță, consilier patriarhal la Sectorul Social – Filantropic și președintele Federației Filantropia a Patriarhiei Române, alături de Olivia Bîrdici, coordonator proiecte europene a acestei instituții și Alin Stângă, managerul acestui proiect, au fost prezenți pe parcursul derulării acestei activități de la Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja”, membră a federației, oferind cursanților „Manualul pentru conștientizarea și înțelegerea îmbătrânirii active”, în format bilingv (En-Ro), realizat de o echipă de practicieni și profesori din ambele țări, coordonată de Conf. Monica Alexandru de la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din cadrul Universității București.

Cei zece tineri au fost îndrumaţi de Pr. Ilarion Mâță, lector în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași, Specializarea Asistență Socială, fiind însoțit de asistentul social principal al asociației de la Hârja, Georgiana Iojă, care s-a implicat în realizarea atelierelor de lucru.

Programul activităților a cuprins interacționarea cu persoanele vârstnice rezidente, ce a presupus aplicarea noilor cunoștințe de incluziune socială dobândite pentru combaterea discriminării și explicarea beneficiarilor cum să trăiască o viață sănătoasă și plină de satisfacții în contexte de învățare mai largi – alimentația sănătoasă și acceptarea  / tolerarea celor din jur, cu toate deficiențele acestora.

În  ultima zi, cunoștințele teoretice dobândite în cadrul acestui curs au fost evaluate de Pr. Ilarion Mâță printr-un test grilă, pe care participanţii l-au absolvit cu notă maximă. Ei au primit din partea Federației Filantropia certificatele de competență și o icoană cu Maica Domnului.

Federația Filantropia

Federația Filantropia este o organizație nonguvernamentală, care funcţionează cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, începând cu anul 2007, fiind singura organizație de tip federativ din Patriarhia Română. Această formă de organizare, asemănătoare celei a Patriarhiei Române, conferă unitate de acțiune membrilor, la nivel național, dar, în acelaşi timp, le permite acestora să-şi păstreze propria identitate şi propriul program de acțiuni la nivel local.

Sub umbrela Federației, peste 20 dintre cele mai active Asociații si Fundații din Patriarhia Română conlucrează în sprijinirea Bisericii, în lucrarea ei social-filantropică pentru oameni și comunitățile lor, în spiritul învățăturii creștine.

Scopul Federației este de a crește impactul si eficiența acțiunilor sociale ale organizațiilor membre sau partenere și a structurilor sociale ale Bisericii Ortodoxe Române, prin integrarea lor într-un răspuns unitar, coordonat și coerent la provocările sociale actuale.