CURS DE SPECIALIZARE “CONSILIER ÎN DOMENIUL ADICȚIILOR” organizat la CARANSEBEȘ

Continuă seria grupelor de curs ”Consilier în domeniul adicțiilor”. De data aceasta am poposit la Caransebeș. Astfel că, în perioada 4-6 iulie 2022 Federația Filantropia, organizaţie non-guvernamentală a Patriarhiei Române, furnizor de formare profesională a adulților, a desfășurat modulul teoretic al cursului de specializare “Consilier în domeniul adicțiilor”, cod COR 263502.

Sesiunile de formare au avut loc la Caransebeș și au întrunit un număr de 18 participanți: preoți, psihologi, asistenți sociali, profesioniști care lucrează cu beneficiari din categorii vulnerabile, inclusiv cu persoane aflate în dependență de droguri, alcool, jocuri de noroc și tehnologie digitală, derulându-se sub îndrumarea atentă a celor 2 traineri, dna. Adela Ioana Bontoș și dna. Nicoleta Bobe.

Competențele dobândite vizează: competențe informatice, sociale și civice; menținerea integrității și siguranței beneficiarilor; planificarea activităților; comunicarea cu beneficiarii; participarea la lucrul în echipa multidisciplinară; gestionarea actelor și documentelor beneficiarilor; prevenirea și informarea tinerilor și adulților privind problematica dependenței; consilierea persoanelor afectate direct sau indirect de dependență; îndrumarea pacientului pentru stabilirea tratamentului; monitorizarea pacientului în timpul tratamentului de dezintoxicare și post-tratament.

Programul de formare profesională “Consilier în domeniul adicțiilor”, cod COR 263502, are 76 de ore de formare, este autorizat de Autoritatea Națională de Calificări și se va finaliza cu examen de absolvire. Certificatul de absolvire obținut este recunoscut la nivel naţional şi este autorizat de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale.