1. Informații generale:

Denumire Promotor proiect: Federația Filantropia
Denumire Parteneri: IOCC, UMCOR
Durata de implementare a proiectului: 2 luni (21 martie – 20 mai 2022)
Începând cu data de 21 martie 2022, Federația Filantropia, în parteneriat cu Fundația Organizația Internațională pentru Caritate Creștin-Ortodoxă (IOCC) și cu UMCOR, a implementat proiectul «Asistență umanitară pentru refugiați și persoanele strămutate forțat din cauza crizei din Ucraina»

Proiectul și-a propus: oferirea de ajutor umanitar și asigurarea transportului persoanelor strămutate forțat ca urmare a războiului din Ucraina și refugiaților ucraineni din România, oferirea de cursuri voluntarilor implicați în proiect, încât aceștia să poată ajuta cât mai bine refugiații, precum și oferirea de sprijin material familiilor ce găzduiesc refugiații.

2. Obiectivele specifice ale proiectului:

• Transportul refugiatilor de la punctele de trecere a frontierei Siret și Sighetul Marmației și oferirea de cazare în siguranță în instituții și familii, precum și transportul lor ulterior;

• Furnizarea de provizii umanitare refugiaților și celor strămutați forțat și aflați în centrele de tranzit din Ucraina;

• Oferirea de sprijin financiar și material familiilor și instituțiilor ce găzduiesc refugiați;

• Instruirea voluntarilor cu privire la modul de servire a refugiaților (înregistrarea refugiaților, aspecte legate de protecția refugiaților și de prevenirea traficului de persoane, etc.).

3. Grupul țintă

Beneficiarii direcți ai acestui proiect au fost:

– 1.200 de refugiați de la punctele de trecere a frontierei Siret și Sighetul Marmației ce au fost transportați la locurile de cazare în sigurantă și cărora li s-au oferit ulterior transport;

– 5.000 de persoane strămutate forțat din centrele de tranzit din Ucraina care așteptau să treacă în România și care au primit provizii umanitare prin intermediul a cinci călătorii întreprinse în Ucraina;

– 100 de familii și instițuții românești, care găzduiau refugiați, au primit sprijin financiar și material;

– 50 de voluntari au fost instruiți pentru a servi cât mai bine refugiații, făcându-i conștienți de aspectele legate de protecția personală și de riscul de a fi supuși fenomenului de trafic de persoane.

4. Principalele activități ale proiectului:

  • Sosirea refugiaților la punctele de trecere a frontierei Siret sau Sighetu Marmatiei, transportul lor la locuințele desemnate pentru refugiați, transportul zilnic oferit refugiaților din România, pentru ca ei să poată avea acces la cumpărături și la serviciile de bază. 1.200 de refugiați au beneficiat de transport;
  • Închirierea a patru autobuze pentru transport, câte două în fiecare locație de frontieră ;
  • Pregătire oferită voluntarilor pentru a-i putea înregistra și ajuta în mod just pe refugiați, completarea de către voluntari a jurnalelor de pasageri pentru monitorizarea celor transportați, coordonarea cu UNHCR și cu autoritățile locale pentru asigurarea logisticii transporturilor ;
  • Aproximativ 5.000 de persoane au beneficiat de produsele de bază alimentare și nealimentare oferite în cadrul proiectului, persoanele strămutate forțat au primit cazare temporară în adăposturile situate în Cernăuți și Rakhiv;
  • Cinci deplasări au fost organizate în Ucraina, pentru a se livra provizii umanitare persoanelor strămutate forțat în centrele de tranzit de acolo și care așteaptau să treacă în România;
  • Au fost închiriate vehicule cargo pentru transportarea produselor alimentare și sanitare oferite ca ajutor refugiaților, s-au achiziționat și ambalat aceste produse, s-a coordonat cu UNHCR și cu autoritățile locale în vederea distribuirii acestora;
  • O sută de familii din județele Suceava și Maramureș din România care găzduiesc refugiați ucraineni au beneficiat de sprijin material. Lor li s-au oferit carduri de numerar pentru plata utilităților, ce crescuse datorită găzduirii refugiaților. Atât familliile-gazdă cât și instituțiile-gazdă au primit și produse de curățat pentru gospodărie;
  • Persoanelor, care s-au oferit să ajute voluntar la primirea refugiaților, la înregistrarea informațiilor și la asistență legată de transport, li s-au oferit cursuri de formare profesională. Cei 50 de voluntari au fost pregătiți în probleme legate de protecția refugiaților, în special în legătură cu vulnerabilitatea femeilor și copiilor strămutați involuntar. S-a facilitat procedura de înregistrare a voluntarilor în baza de date a UNHCR și a Voluntarilor din România.

5. Rezultatele proiectului:

Ameliorarea situației grave a refugiaților ucrainieni prin oferirea de ajutor umanitar, în vederea acoperirii necesităților lor fundamentale și vitale (adăpost, hrană, servicii medicale, protecție, etc.).

6. Sustenabilitatea proiectului:

Federația Filantropia, împreună cu partenerul său IOCC, va continua acest proiect umanitar cu proiecte ce se adresează refugiaților ucrainieni ce s-au stabilit în România, pentru a-i ajuta să se integreze armonios în noua viață.

7. Bugetul proiectului:

Costul total al proiectului: 99.900 USD. Proiectul a fost derulat de către Federația Filantropia în colaborare cu Fundația Organizația Internațională pentru Caritate Creștin-Ortodoxă (IOCC) și a fost finanțat de către UMCOR (United Methodist Comitee on Relief).