www.fft.ro

Fundația Filantropia TimișoaraFundaţia Filantropia Timişoara a fost înfiinţată în ianuarie 2006, sub patronajul Arhiepiscopiei Timișoara, Mitropoliei Banatului, cu purtarea de grijă a vrednicului de amintire Mitropolit Nicolae Corneanu. Este o fundaţie creştină de dezvoltare comunitară, filantropică și care implementează programe sociale, filantropice, culturale, educaţionale şi civice.

În prezent Fundaţia Filantropia Timișoara activează cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit Ioan.

Dintre domeniile în care activează organizația, menționăm: asistenţă socială şi social-medicală, asistenţă şi dezvoltare comunitară, educaţie şi cercetare interdisciplinară, cultură, dezvoltare organizaţională, tineret și mediu.

CENTRUL DE INFORMARE, SPRIJIN ŞI CONSILIERE PENTRU PERSOANELE AFLATE ÎN DIFICULTATE (CISCPAD)

Centrul de Informare, Sprijin și Consiliere pentru Persoanele aflate ȋn Dificultate funcționează din anul 2012 și este organizat ca serviciu acordat în comunitate, serviciile fiind disponibile pentru orice persoană care se află ȋn dificultate, indiferent de gen, etnie, religie, apartenenţă politică, stare materială, vârstă.

Principalele servicii acordate sunt:

 • Servicii de evaluare şi informare privind drepturile sociale;
 • Prevenirea şi combaterea unor comportamente care pot conduce la creşterea riscului de excluziune socială;
 • Măsuri de sprijin în vederea facilitării integrării/reintegrării sociale şi inserţiei/reinserţiei familiale;
 • Consiliere psihologică;
 • Consiliere socio-profesională;
 • Consiliere spirituală/religioasă;
 • Acompaniere în scopul prevenirii şi combaterii izolării sociale.

Serviciul social este acreditat conform Hotărârii nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale.

PROGRAME SOCIALE:

 • CASA DE COPII ”SF. ANASTASIA”, a fost deschisă în anul 2004, este situată în localitatea Topolovăţul Mare judetul Timis, are ca beneficiari 5 copii şi este coordonată de asistenţii maternali Alin şi Liliana Curic, care dovedesc o grijă deosebită faţă de valorile familiei.

Programul de recuperare şi reintegrare socială a copiilor cuprinde:

 • Îngrijire în regim rezidențial;
 • Elaborarea de programe individuale care să vizeze dezvoltarea abilităţilor de relaţionare şi de comunicare şi care să ţină cont de particularităţile de vârstă ale copiilor;
 • Vizite periodice la domiciliul familiei naturale a copiilor efectuate de către asistentul social şi psiholog;
 • Informarea periodică a familiei naturale despre progresele copilului;
 • Consiliere parentală pentru redefinirea şi asumarea responsabilităţilor în creşterea şi educarea copiilor.
 • CASA DE COPII ”DIACONIȚA FEBE”, a fost deschisă în anul 2001, fiind situată în Timișoara. În prezent cei 3 copii sunt îngrijiți de familia preotului Dan și Mirela Sabău.
 • CENTRUL ”CODER DOJO”, în cadrul căruia copiii învaţă să programeze, să dezvolte site-uri web, aplicaţii, programe, jocuri şi multe altele. Dojo-urile sunt iniţiate, conduse şi mentorate de voluntari. Dojo-urile pot organiza şi alte tipuri de evenimente: tururi ale companiilor de tehnologie, primirea în vizite a unor profesionişti care să povestească despre cariera lor, şamd. Pe langă faptul că învaţă coduri de programare, participanţii întâlnesc persoane cu interese similare, pot expune proiectele la care lucrează, pot expune munca lor. CoderDojo transformă programarea într-o experienţă socială şi distractivă.

PROIECTE SOCIALE:

 • Proiectul ”ÎNTĂRIREA FAMILIEI PRIN EDUCAȚIE”, finanțat de Fundația Renovabis din Germania, se desfășoară în perioada 1.03.2018-28.02.2019. Prin intermediul activităților derulate în cadrul proiectului ne propunem dezvoltarea abilităților parentale pentru părinții proveniți din medii social-economice defavorizate sau care se regăsesc în situații de risc: abilități parentale reduse ca urmare a provenienței dintr-o familie dezorganizată sau conflictuală, situații conflictuale între părinți sau între părinți și copii. Beneficiarii acestui demers sunt 150 de copii și familiile acestora.
 • Proiectul ”Acces”, derulat în parteneriat cu Fundația Motivation România, are ca obiectiv identificarea persoanelor cu dizabilități locomotorii din județul Timiș, prin intermediul Fundaţiei Filantropia Timişoara, în calitate de organizaţie care acţionează în plan social filantropic, în parohiile din eparhie. Astfel, beneficiarii sunt susținuți prin asistarea lor pentru a obţine un scaun rulant potrivit şi servicii de scaun rulant optime și prin îndrumarea lor către autorităţile competente pentru a obţine drepturile legale.

Preşedinte: Pr. Cons. Cristian Pavel

Sediu:
Bd. C. D. Loga nr. 7, Timişoara 300021, judeţul Timiş
Tel.: 0256.309.588
Fax: 0256.491 176
E-mail: office@fft.ro
www.fft.ro