logo-active-citizens-fund

În perioada 28-30 septembrie 2022 s-a desfășurat cursul „Monitorizare, evaluare și supervizare în servicii sociale”, susținut de dl. Alexandru Gulei, formator și director executiv în cadrul Asociației Alternative Sociale Iași, organizație parteneră în proiectul CRESC.

Pe agenda de zi au fost prezentate și dezbătute următoarele teme:

– Operaționalizarea valorilor și principiilor organizaționale pentru crearea și implementarea serviciilor sociale;
– Valori și principii – catalizatori ai motivației personale a personalului serviciilor sociale;
– Includerea instrumentelor de evaluare în designul serviciilor sociale;
– Stabilirea cadrului de referință pentru procesele de monitorizare și evaluare;
– Utilizarea diverselor surse de informare (legislație, standarde, strategii, planuri de acțiune, politici naționale și organizaționale, colaboratori, finanțatori, beneficiari etc.);
– Evaluarea și monitorizarea –definiții, scop, tipologie, instrumente;
– Formarea personalului pentru implementarea instrumentelor de monitorizare și evaluare (utilizarea metodologiilor de lucru, a standardelor minime de calitate etc.);
– Avantajele armonizării indicatorilor din programele de protecție socială în procesele de monitorizare și evaluare;
– Supervizarea în asistența socială – funcții, condiții, tipologie, implicații practice.

Cursul, a fost un exercițiu foarte antrenant pentru participanți, care au dat dovadă de multa atenție și implicare, în vederea „creșterii” profesionale în organizațiile de unde provin.

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă!
Învățăm, construim, creștem împreună!
Federația Filantropia
#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens, #EEANorwayGrants Active Citizens Fund – Romania
@Active Citizens Fund Romania