logo-active-citizens-fund

Cursul Manager în servicii sociale, cod COR 112039, continuă cu o serie de module și în luna august. Astfel, competențele abordate în prima parte a lunii august, de către formator cu partcipanții la curs, au fost:

– Modulul 2, Management financiar, cu abordări despre resursele organizatiei, bani si instrumente financiare, instrumente financiare, bilantul contabil, active si pasive, costuri, prag de rentabilitate și indicatori financiari, indicatori de performanță;
– Modulul 3, Management al resurselor umane, cu discuții despre funcții de resurse umane și importanța strategiei de resurse umane, planificarea resurselor umane și despre recrutare și selecție, interviul de selecție și discriminare, contractul individual de muncă, integrare, evaluarea angajaților, ascultare activa și feedback;
– Modulul 4, Coordonarea managementului informaţiei la nivelul serviciului social cu precizări despre informații și date, fluxul informațional, luarea deciziilor manageriale.

Cursul va continua în luna septembrie cu următoarele module: Modulul 5 – Asigurarea calității în servicii sociale, Modulul 6 – Aplicarea standardelor profesionale şi a eticii profesionale în managementul, Modulul 7 – Coordonarea şi asigurarea dezvoltării tipurilor de activităţi adecvate specificităţii beneficiarului de servicii sociale, Modulul 8 – Coordonarea şi aplicarea tehnicilor de intervenţie, metodelor şi tehnicilor de evaluare şi monitorizare în servicii sociale și Modulul 9 – Asigurarea implementării politicilor publice şi a strategiilor de dezvoltare.

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă!
Învățăm, construim, creștem împreună!
Federația Filantropia
#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens, #EEANorwayGrants Active Citizens Fund – Romania
@Active Citizens Fund Romania