Procedura de achizitie nr. 56 / 06.02.2013

Federatia Filantropia achizitioneaza echipamente si mobilier pentru sali de conferinta, in leasing, pentru dotarea Centrului pentru Formare Continua ”Dumitru Staniloae”, cod CPV 32321200-1, 39153000-9, in cadrul proiectului FORTE – Formare trainica pentru parteneriat social, ID 62277, derulat cu cofinantare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

INFORMATII DESPRE PROCEDURA

Locul de livrare a produselor: Bucuresti
Tipul contractului: contract de furnizare in leasing
Durata contractului: 12 luni de la semnarea contractului
Valoarea estimata: 250.000 lei
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut
Data si ora limita de depunere a ofertelor: 15.02.2013, ora 16.00
Adresa de contact si la care se pot trimite ofertele: Federatia Filantropia, Centrul pentru Formare Continua ”Dumitru Staniloae”, Str. Sfanta Ecaterina nr. 4-6, Bucuresti, cod 040155.
Locul si modul de obtinere a documentatiei de atribuireFORTE documentatie echipamente mobilier CFC
Cursul de referinta leu / euro aplicabil 1 euro = 4,4106 lei
Pentru informatii suplimentare puteti lua contact cu Dorel Motoc la telefon: 0735533368 sau e-mail: dorel.motoc@federatia-filantropia.ro