Procedura de achiziţie nr. 547 / 29.05.2013

Federaţia Filantropia achiziţionează servicii pentru evenimente, cod CPV 79952000-2, in cadrul proiectului FORTE – Formare trainică pentru parteneriat social ID 62277 derulat cu cofinantare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

 

 INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ

Locul de prestare a serviciilor Serviciile pentru evenimente vor fi oferite la nivelul celor 13 judeţe (Sibiu, Braşov, Alba, Mureş, Galaţi, Brăila, Bacău, Neamţ, Timiş, Mehedinţi, Giurgiu, Bihor şi Tulcea)  aferente celor nouă eparhii implicate în implementarea proiectului şi în Municipiul Bucureşti

Tipul şi durata contractului Contract de servicii Durata contractului va fi iunie – august 2013.

Valoarea estimată 235.814 lei

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut cu condiţia respectării condiţiilor impuse prin caietul de sarcini.

Data şi ora limită de depunere a ofertelor 06.06.2013, ora 16:00

Adresa de contact şi la care se pot trimite ofertele: Federaţia Filantropia, Centrul pentru Formare Continuă ”Dumitru Stăniloae”, Str. Sfânta Ecaterina nr. 4-6, Bucureşti, cod 040155.

Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: click aici.

Cursul de referinţă leu / euro aplicabil Ofertele vor fi depuse în lei, conform documentaţiei de atribuire. Pentru conformitate menţionăm că folosim pentru echivalarea în euro a valorii contrctului cursul de schimb BNR din data lansării acesteia, 29 mai 2012.

Pentru informaţii suplimentare puteţi lua contact cu Dorel-Nicolae Moţoc la telefon 0735533368 sau prin e-mail dorel.motoc@federatia-filantropia.ro  sau cu Rizoaica Florina la telefon  0735533374 sau e-mail ina.rizoaica@federatia-filantropia.ro