Procedura de achiziție nr. 120 / 01.03.2013

Federația Filantropia achiziționează servicii tipografice şi servicii conexe, cod CPV 79800000 -2, in cadrul proiectului FORTE – Formare trainică pentru parteneriat social ID 62277 derulat cu cofinantare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

 INFORMAȚII DESPRE PROCEDURĂ

Locul de prestare a serviciilor Municipiul București

Tipul și durata contractului Contract de servicii Durata contractului va fi martie – august 2013.

Valoarea estimată 121.600 lei

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut cu condiția respectării condițiilor impuse prin caietul de sarcini.

Data și ora limită de depunere a ofertelor 12.03.2013, ora 16:00

Adresa de contact și la care se pot trimite ofertele: Federația Filantropia, Centrul pentru Formare Continuă ”Dumitru Stăniloae”, Str. Sfânta Ecaterina nr. 4-6, București, cod 040155.

Locul și modul de obținere a documentației de atribuire: de pe site, din link FORTE documentatie print

Cursul de referință leu / euro aplicabil Ofertele vor fi depuse în lei, conform documentației de atribuire. Pentru conformitate menționăm că folosim pentru echivalarea în euro a valorii contrctului cursul de schimb BNR din data lansării acesteia, 01 martie 2013.

Pentru informații suplimentare puteți lua contact cu Dorel-Nicolae Moţoc la telefon 0735533368 sau prin e-mail dorel.motoc@federatia-filantropia.ro  sau cu Rizoaica Florina la telefon  0735533374 sau e-mail ina.rizoaica@federatia-filantropia.ro