Procedura de achiziție nr. 172 / 8.03.2013

Federatia Filantropia face cunoscut operatorilor economici prelungirea datei limita de depunere a ofertelor pentru servicii organizare a simpozionului și galei Federației Filantropia și a conferinței de încheiere a proiectului, cod CPV 79952000-2. Au fost luate in considerare, in acest sens, solicitarile operatorilor economici care au mentionat ca timpul care le este necesar alcatuirii ofertei este mai mare decat cel prevazut in anuntul initial.

Astfel, procedura va pastra identice toate detaliile deja anuntate in afara de termenul limita de depunere. Noul termen de depunere a ofertelor va fi 21 martie 2013, ora 16.00. Calendarul procedurii se modifica in consecinta, astfel:
Calendarul procedurii de atribuire
Data
ora
Termenul limită de solicitare a
clarificărilor de la Achizitor
18.03.2013
12.00
Termenul limită de transmitere a
clarificărilor de către Achizitor
19.03.2013
12.00
Termen limită de primire a ofertelor
21.03.2013
16.00
Data sedinţei de deschidere a
ofertelor
21.03.2013
16.01
Data finalizării evaluării
(estimare)
22.03.2013
12.00
Informarea ofertanţilor cu privire
la rezultatul procedurii de
atribuire (estimare)
22.03.2013
14.00
Termenul limită de depunere a
eventualelor contestaţii
25.03.2013
16.00

Pentru informații suplimentare puteți lua contact cu Cosmin Grigorescu la telefon 0722505155 sau e-mail office@federatia-filantropia.ro