Procedura de achizitie initiala nr. 172 / 8.03.2013
Procedura de achizitie relansata nr. 254 / 21.03.2013

 

Federatia Filantropia relanseaza procedura de atribuire a contractului de servicii organizare a simpozionului si galei Federatiei Filantropia si a conferintei de incheiere a proiectului, cod CPV 79952000-2, in cadrul proiectului ”Impreunǎ pentru servicii sociale mai bune! Construirea capacitǎţii organizaţionale a unei reţele naţionale de ONG-uri creştine”  (ID 57379) derulat cu cofinantare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
 
INFORMATII DESPRE PROCEDURA
Locul de prestare a serviciilor: Bucuresti
Tipul si durata contractului de la data semnarii pana la 31 mai 2013
Valoarea estimata 180.000 lei
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut
Data si ora limita de depunere a ofertelor 29.03.2013, ora 16.00
Adresa de contact si la care se pot trimite ofertele: Federatia Filantropia, Str. Sfanta Ecaterina nr. 4-6, Bucuresti, cod 040155.
Locul si modul de obtinere a documentatiei de atribuireIOCC 2 documentatie organizare simpozion gala RELANSATA
Cursul de referinta leu / euro aplicabil (daca este cazul) 1 euro = 4,4219 lei

 

Pentru informatii suplimentare puteti lua contact cu Cosmin Grigorescu la telefon 0722505155 sau e-mail office@federatia-filantropia.ro