În perioada 2-4 octombrie, Federaţia Filantropia a organizat la Chişinău cursul de specializare „Pedagog social”, pentru echipa Misiunii Sociale Diaconia a Mitropoliei Basarabiei. În proiect participă 15 educatori sociali din centrele parohiale şi cele rezidenţiale din cadrul Diaconiei.

Training-ul reprezintă modulul teoretic al cursului de specializare „Pedagog social”, iar în continuare, educatorii sociali urmează să desfășoare partea practic-aplicativă. Scopul cursului îl reprezintă dezvoltarea următoarelor competenţe profesionale: consilierea juridică şi socială a familiei copilului, derularea procesului educaţional al copilului, elaborarea planului personalizat al copilului, pledarea pentru respectarea intereselor copilului, realizarea profilului psihosocial şi fizic al copilului și integrarea copilului în colectivitate.

„Acest curs derivă din una dintre direcţiile strategice de dezvoltare ale Federaţiei Filantropia şi vizează dezvoltarea competenţelor personalului din organizaţiile membre ale Federaţiei. Cursul este acreditat de către Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) şi este destinat în special persoanelor care lucrează în Centrele de zi și rezidențiale pentru copii.” Cipirian Ion Ioniţă, consilier patriarhal, sectorul social-filantropic, preşedintele Federaţiei Filantropia.

„Cursul este valoros pentru echipa Diaconiei deoarece aduce noi tehnici şi cunoştiinţe în domeniul asistenţei sociale. Acesta întregeşte demersul nostru de asistenţă, întrucât îmbinăm dragostea pentru aproapele cu o abordare profesionistă. Ne bucurăm că sursa de inspirație este VIA University College, unul dintre promotorii de frunte ai pedagogiei sociale la nivel mondial.” Igor Belei, Director Executiv Misiunea Socială Diaconia a Mitropoliei Basarabiei.

Proiectul este finanţat de Organizația Internațională de Caritate Creștin–Ortdoxă (IOCC).