În perioada 9-11 octombrie 2017, Federația Filantropia organizează modulul teoretic al cursului de specializare Pedagog social”, COD COR 341202, autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC), pentru 28 de cursanți din diverse eparhii din țară, la Centrul Social-Pastoral „Sfânta Cruce” din cadrul Mănăstirii „Sfânta Cruce” Caraiman. Modulul de practică se va desfășura până la data de 12 noiembrie 2017, fiind urmat de examenul de absolvire.

Acest curs se realizează în cadrul unui proiect finanțat de International Orthodox Christian Charities (IOCC), destinat specialiștilor care lucrează în centrele de zi pentru copii,administrate fie de unitățile de cult ale eparhiilor, fie de organizațiile membre ale Federației Filantropia.

Competențele profesionale dobândite de participanți, conform Standardului Ocupațional, sunt următoarele: consilierea juridică şi socială a familiei copilului, derularea procesului educaţional al copilului, elaborarea planului personalizat al copilului, pledarea pentru respectarea intereselor copilului, realizarea profilului psihosocial şi fizic al copilului și integrarea copilului în colectivitate.

Cursul este susținut de către doi formatori, cu vastă experiență în acest domeniu: Roxana Stoica și Carmen Rotaru.