Obiectiv general
Proiectul isi propune sa dezvolte capacitatea actorilor-cheie in domeniul prevenirii si combaterii traficului de persoane si al integrarii persoanelor traficate pe piata muncii. Proiectul va dezvolta noi metode si instrumente utile actorilor-cheie din domeniul prevenirii si combaterii traficului si integrarii persoanelor traficate pe piata muncii, pentru:
– cresterea capacitatii de a gestiona aspecte concrete legate de traficul de persoane
– dezvoltarea de actiuni comune, in domeniu
– schimb rapid de experiente, informatii si expertiza
– programe si proiecte viitoare comune in domeniu
– comunicare rapida prin instrumente nou-create, inclusiv online
– posibilitatea dezvoltarii unui model de integrare a persoanelor traficate pe piata muncii

Obiective specifice
2. Sa dezvolte colaborarea si parteneriatul, la nivel regional, national si transnational, intre actorii responsabili in domeniul prevenirii si combaterii traficului de persoane si integrarii pe piata muncii (reprezentanti ai autoritatilor publice centrale si locale si ai societatii civile).
3. Sa asigure implicarea activa a unui numar de 260 persoane (210 reprezentanti ai autoritatilor publice, 50 reprezentanti ai societatii civile) intr-un proces sustinut de schimb de informatii, experiente si bune practici (seminarii, vizite de studiu, internshipuri) in domeniul prevenirii si combaterii traficului de persoane si integrarii pe piata muncii.
4. Sa dezvolte 3 noi metode si instrumente de lucru (Comunitate de Practica a profesionistilor in domeniu, reteaua de integrare pe piata muncii, model de integrare pe piata muncii) adresate actorilor responsabili in domeniul prevenirii si combaterii traficului de persoane si integrarii pe piata muncii.
5. Sa creasca gradul de constientizare a actorilor relevanti si publicului larg in legatura cu problematica traficului de persoane si cu importanta integrarii persoanelor traficate pe piata muncii.