logo-active-citizens-fund

COMUNCAT DE PRESĂ LANSARE PROIECT
CRESC – Capacitate, Responsabilitate, Eficiență, Sustenabilitate și Calitate prin dezvoltare organizațională

 

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă!
Învățăm, construim, creștem împreună!

Miercuri, 17 noiembrie 2021, a avut loc conferința de lansare a proiectului ”CRESC – Capacitate, Responsabilitate, Eficiență, Sustenabilitate și Calitate prin dezvoltare organizațională”, având ca promotor Federația Filantropia. Aceasta s-a desfășurat online și a avut ca participanți reprezentanți ai ONG-urilor din domeniul social-filantropic, reprezentați ai serviciilor sociale din comunități locale, autorități și reprezentanți ai mass-media.

Conferința a debutat cu un cuvânt de bun venit adresat participanților de către moderatorul întâlnirii, Olivia Bîrdici, coordonator de programe în cadrul Federației Filantropia, continuând apoi cu prezentarea istoricului și a activităților Federației Filantropia, cu accent pe creșterea impactului și eficienței acțiunilor sociale ale organizațiilor membre sau partenere și ale structurilor sociale ale Bisericii Ortodoxe Române, prin integrarea lor într-un răspuns unitar, coordonat, coerent și eficient la provocările sociale actuale.

Prezentarea proiectului CRESC a fost realizată de Olivia Bîrdici, fiind evidențiate scopul, obiectivele, activitățile, rezultatele propuse, sustenabilitatea pentru acesta. Proiectul își propune dezvoltarea capacității Federației Filantropia și a 5 ONG-uri membre de a deveni sustenabile și de a avea un impact puternic în comunitățile pe care le deservesc.

Prezentările partenerilor acestui proiect au fost făcute chiar de reprezentanții acestora: Alexandru Gulei, președintele Asociației Alternative Sociale și Lars Soeftestad, președintele CBNRM Networking, Norvegia. Aceștia au expus, pe scurt, principalele obiective și activități ale organizațiilor pe care le conduc și rolul acestora în cadrul proiectului CRESC, iar Cristian Neguț, expert în cadrul proiectului, a explicat conceptul de „dezvoltare organizațională”.

Principalele rezultate propuse în acest proiect au în vedere dezvoltarea organizațională a celor 5 ONG-uri din grupul țintă, conștientizate cu privire la instrumentul de evaluare și asupra procesului de dezvoltare organizațională; îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților unui număr de 100 de cursanți din cele 5 ONG-uri (Asociația Creștină de Caritate si Ajutor „Ovidenia Bacău 2005”, Asociația Filantropia Ortodoxa Huși, Asociația Centrul Diaconal „Casa Creștină Târgoviște”, Asociația „Filantropia Porolissum” Sălaj și Asociația „Filantropia Maramureșeană”); dezvoltarea unui set de proceduri transparente și responsabile de guvernanță organizațională, a unor proceduri eficiente de management și strategii de comunicare cu publicul larg privind activitățile și rezultatele obținute.

În ceea ce privește sustenabilitatea proiectului, Federația Filantropia va dispune, la finalul proiectului, de un program structurat de dezvoltare a capacității, compus din instrument de evaluare, pachet cursuri de formare și metodologii, instrumente de asistență în ariile guvernanței, managementului, comunicării publice și sustenabilității financiare, pe care va continua să le utilizeze pentru sprijinirea ONG-urilor fără experiență, la nivel național, multiplicând, astfel, rezultatele proiectului.

În cadrul celei de-a doua sesiuni, au fost prezentate exemple de bune practici ale implementării proceselor de dezvoltare organizațională din domeniile proiectului, respectiv: fundraising, management organizațional, comunicare publică, sustenabilitate financiară, susținute de reprezentanții următoarelor organizații: Asociația Vasiliada, Craiova, Asociația Misiunea Diaconia, Chișinău, Republica Moldova și Asociația Filantropia Oradea.

Costul total al proiectului este de 247.164,75 Euro, din care 238.764,75 Euro reprezintă finanțare nerambursabilă, durata de implementare a sa fiind de 24 de luni, respectiv 1 octombrie 2021-30 septembrie 2023.

Mai multe informații despre acest proiect găsiți pe www.federatia-filantropia.ro/cresc sau pe pagina de Facebook www.facebook.com/crescfilantropia

Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa:

Managerului de proiect: Olivia Nicoleta BÎRDICI / Expert comunicare: Marian TANASĂ Telefon: +40741.088.936/ +40740.930.183

Email: cresc@federatia-filantropia.ro
Web: www.federatia-filantropia.ro/cresc
Facebook: www.facebook.com/crescfilantropia 

Proiect derulat de Federația Filantropia în parteneriat cu Asociația Alternative Sociale, Iași, România și CBNRM Networking,  Norvegia,  cu  sprijinul  financiar  Active  Citizens  Fund  România,  program  finanțat  de  Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

proiect-derulat-de