Procedura de achizitie nr. 86/ 20.02.2013

Federatia Filantropia achizitioneaza articole consumabile birotică cod CPV 30192700-8 și papetărie, cod CPV 42964000-1, in cadrul proiectului FORTE – Formare trainica pentru parteneriat social, ID 62277, derulat cu cofinantare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

INFORMATII DESPRE PROCEDURA

Locul de livrare a produselor: Bucuresti
Tipul contractului: contract de furnizare
Durata contractului: de la data semnării până la 31 august 2013
Valoarea estimata: 100.000 lei
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut
Data si ora limita de depunere a ofertelor: 27.02.2013, ora 16.00
Adresa de contact si la care se pot trimite ofertele: Federatia Filantropia, Centrul pentru Formare Continua ”Dumitru Staniloae”, Str. Sfanta Ecaterina nr. 4-6, Bucuresti, cod 040155.
Locul si modul de obtinere a documentatiei de atribuire: de pe site, din link: FORTE documentatie consumabile an 3
Cursul de referinta leu / euro aplicabil 1 euro = 4,3779 lei
Pentru informatii suplimentare puteti lua contact cu Dorel Motoc la telefon: 0735 533 368 sau e-mail: dorel.motoc@federatia-filantropia.ro