Procedura de achizitie nr. 172 / 8.03.2013
Federatia Filantropia achizitioneaza servicii organizare a simpozionului si galei Federatiei Filantropia si a conferintei de incheiere a proiectului, cod CPV 79952000-2, in cadrul proiectului ”Impreunǎ pentru servicii sociale mai bune! Construirea capacitǎţii organizaţionale a unei reţele naţionale de ONG-uri creştine”  (ID 57379) derulat cu cofinantare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
INFORMATII DESPRE PROCEDURA
Locul de prestare a serviciilor: Bucuresti
Tipul si durata contractului: de la data semnarii pana la 31 mai 2013
Valoarea estimata: 180.000 lei
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut
Data si ora limita de depunere a ofertelor: 18.03.2013
Adresa de contact si la care se pot trimite ofertele: Federatia Filantropia, Str. Sfanta Ecaterina nr. 4-6, Bucuresti, cod 040155.
Locul si modul de obtinere a documentatiei de atribuireIOCC 2 documentatie servicii organizare simpozion gala
Cursul de referinta leu / euro aplicabil (daca este cazul): 1 euro = 4,3544 lei
Pentru informatii suplimentare puteti lua contact cu Cosmin Grigorescu la telefon 0722505155 sau e-mail office@federatia-filantropia.ro