De curând a fost lansat Raportul Anual al activității Federației Filantropia a Patriarhiei Române pentru anul 2022. Disponibil atât în format fizic, cât și digital, raportul prezintă în detaliu activitatea social-filantropică desfășu­rată la nivelul instituției și al organizațiilor membre pe parcursul anului precedent.

Funcționând cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Federația Filantropia este o organizație nonprofit care reunește la momentul actual 24 dintre cele mai însemnate asociații și fundații ce activează în domeniul social în eparhiile Patriarhiei Române. Misiunea acestei instituții este de a sprijini Biserica în lucra­rea sa social-filantropică desfășu­rată pentru oameni și comunitățile lor, în spiritul învățăturii creștine.

Raportul Anual 2022 se deschide cu ilustrarea câtorva principii de filantropie socială creștin-ortodoxă enumerate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Urmează o prezentare succintă a istoriei și obiectivelor Federației Filantropia, care a luat naștere în anul 2007, fiind totodată enumerate și cele 24 de organizații membre ale fede­rației care activează în prezent în majoritatea județelor țării și în Republica Moldova.

Activitatea caritabilă a Bisericii prezentată în Raportul Anual 2022 al Federației FilantropiaPrima parte a raportului este dedicată prezentării activității derulate de Federația Filantropia la nivel central în anul 2022. Este prezentat fiecare dintre proiectele desfășurate în anul anterior la acest nivel, fiind menționate obiectivele, asociațiile partenere, bugetul, perioada de derulare și numărul de beneficiari. Dintre acestea, amintim: „Eco-Ini­țiative în parohiile Bisericii Ortodoxe Române din România și Republica Moldova”, „GREAT – Bunicii ca resursă pentru îmbunătățirea comu­ni­tății educaționale pentru adulți” sau Campania de prevenire și combatere a dependenței digitale în rândul copiilor din sectorul 3, Bucu­rești. O atenție deosebită este acordată și proiectelor de ajutorare a refugiaților de război în care Fede­ra­ția Filantropia s-a implicat, din care amintim: „Asistență umanitară pentru refugiați și persoanele strămutate forțat din cauza crizei din Ucraina” și „Sprijin pentru refu­giații ucraineni din Republica Moldova, Suceava și Baia Mare”. Sunt men­țio­nate și transporturile umanitare realizate în colaborare cu Patriarhia Română în Republica Moldova și Ucraina, la care fe­de­­rația a contribuit financiar cu suma totală de 632.770 de lei. Ultimele proiecte derulate la nivel central și prezentate în raport sunt cele din domeniul formării profesionale, fiind evidențiat faptul că, pe parcursul anului 2022, 310 persoane au fost instruite, 169 participând la cursuri autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări. Nu în ultimul rând, sunt men­ționate protocoalele de colaborare menținute sau încheiate pe par­cursul anului trecut care au ca scop consolidarea dezvoltării orga­niza­­țio­­nale a Federației Filantropia și a organizațiilor membre.

Prima parte a Raportului Anual 2022 se încheie cu prezentarea bugetului de venituri și cheltuieli realizate la nivelul federației, veniturile fiind de 3.949.315 lei, iar cheltuielile, de 3.275.231 de lei, excedentul reprezentând finanță­rile din proiectele aflate în prezent în derulare. Urmează câteva pagini cu date sintetice privind serviciile furnizate de orga­ni­zațiile membre ale Federației Filantropia. Cititorii au posibilitatea de a se informa cu privire la numărul și la tipul serviciilor de asistență socială oferite de membrii federației, precum și la numărul și tipul beneficiarilor acestora. Este ilustrată, de asemenea, și ponderea proiectelor în funcție de proveniența fondurilor, precum și cea a surselor de venit și a tipurilor de cheltuieli.

Activitatea caritabilă a Bisericii prezentată în Raportul Anual 2022 al Federației FilantropiaPartea a doua a raportului este de­dicată prezentării activității din anul 2022 a organizațiilor membre ale Federației Filantropia. Fiecare din cele 24 de asociații și fundații este descrisă în câte 2-3 pagini, fiind ilustrate istoria, proiectele, serviciile oferite, instituțiile sociale administrate și acțiunile desfășurate de respectivele organizații pe parcursul anului precedent. Aflăm astfel cum numeroase persoane și comunități din toate colțurile țării sunt sus­ți­nute în mod constant prin lucrarea filantropică a Bisericii, concretizată în activitățile tuturor acestor orga­ni­zații. La finalul prezentării fiecăreia din ele este afișat și bugetul afe­rent anului 2022. Toate aceste in­formații sunt precedate, însă, de o serie de statistici. Aflăm, astfel, ur­mătoarele date: 13 organizații din cele 24 au oferit, anul trecut, servicii adresate copiilor aflați în nevoie și familiilor acestora; 10 organizații au oferit servicii adresate vârstnicilor; 6 organizații au oferit servicii adresate persoanelor cu dizabilități; 6 or­ganizații au oferit servicii medica­le, tot 6 au oferit servicii de consiliere persoanelor cu diferite tipuri de adicții, iar 5 au oferit în mod consistent hrană caldă persoanelor ne­vo­iașe. Raportul Anual 2022 al Fede­ra­ției Filantropia se încheie cu prezentarea datelor de contact ale tuturor organizațiilor membre.

Pe parcursul acestei publicații, informațiile despre proiectele și acțiunile derulate atât la nivel central, cât și local sunt însoțite de fotografii ilustrative prin intermediul cărora cititorii își pot crea o valoroasă imagine de ansamblu privind activitatea social-filantropică și de formare desfășurată de toate aceste instituții de binefacere. Raportul poate fi consultat și în format digital accesând site-ul federatia-filantropia.ro/despre-noi/rapoarte-anuale.