Membrii Federației Filantropia s-au reunit în Adunare Generală joi, 12 martie 2020, în sala de conferințe a Centrului Național pentru Formare Continuă „Dumitru Stăniloae” din București, în vederea prezentării bilanțului activităților administrative și financiare din anul 2019, a proiectelor aflate în curs de implementare, a celor încheiate, precum și noile oportunități de dezvoltare de-a lungul acestui an.

Accentul a fost pus pe prezentarea acti­vității administrative și financiare a Federației Filantropia, fiind prezentat în detaliu bugetul aferent anului 2019, cu venituri și cheltuieli, cât și activitățile derulate.

Reprezentanților asociațiilor și organizațiilor membre le-au fost prezentate rezultatele finale ale proiectelor desfășurate în anul 2019, stadiul proiectelor aflate în implementare, precum și noi proiecte depuse în 2020 spre finanțare: «Politici publice alternative pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție specială», proiectul «Servicii integrate pentru dezvoltarea comunităților rurale din județul Ilfov» – proiect ce se axează mai mult pe partea de telemedicină și proiectul «R.AN – Romanian Ageing Network» – acțiuni de advocacy pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile.

De asemenea, datorită faptului că Federația Filantropia este și furnizor de formare, s-a depus dosarul la Autoritatea Națională pentru Calificări, în luna februarie 2020, în vederea obținerii autorizării cursului de ”Consilier în domeniul adicțiilor”.

În cadrul reuniunii de lucru a fost invitată, în vederea prezentării de noi oportunități de colaborare, dna. Maria Mădălina Turza, președinte Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA), din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Subiectul abordat a făcut referire la demersul inițiat de către Autoritate în vederea dezinstituționalizării persoanelor adulte cu handicap din Centrele de tip rezidențial. În acest sens se dorește identificarea unei posibile colaborări între organizațiile Patriarhiei Române și ANDPDCA.

O altă oportunitate de colaborare a fost prezentată de către reprezentanții Asociației Magic, care au dezvoltat aplicația MAGICHELP, ce reprezintă o punte între oamenii care vor să ajute și cei care au nevoie de ajutor din cauza cheltuielilor mari ce vin odată cu diagnosticul grav al unui copil. Prin urmare, furnizorii de diverse servicii (masă, cazare, transport, meditații, cursuri, locuri de joacă etc) pot oferi sprijin persoanelor aflate în nevoie care au un copil diagnosticat cu o boală gravă.

Pe lângă subiectele enunțate mai sus, în cadrul Adunării Generale, s-a votat în unanimitate și aderarea la Federație a unei noi organizații, respectiv Filantropia Ortodoxă Huși, reprezentată de părintele consilier eparhial Vladimir Beregoi.