comunicat-presa-1

 COMUNICAT DE PRESĂ

Data 10.09.2019

CONFERINȚE REGIONALE PRIVIND ANALIZAREA ȘI DEZBATEREA FORMEI PRELIMINARE A PROPUNERII DE POLITICĂ PUBLICĂ ALTERNATIVĂ ÎN DOMENIUL SOCIO-MEDICAL: SĂNĂTATE ÎN COMUNITATE

Miercuri, 11 septembrie, ora 09:00, debutează la București (Hotel Ibis Palatul Parlamentului, str. Izvor, nr. 82-84, sector 5) seria celor trei Conferințe Regionale organizate de către Federația Filantropia, Patriarhia Română, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Ministerul Sănătății.

Acestea au ca scop analizarea și dezbaterea formei preliminare a propunerii de politică publică alternativă în domeniul socio – medical ”Sănătate în comunitate”.

Seria celor trei Conferințe Regionale va continua la Iași, pe 13 septembrie și respectiv la Cluj, în data de 17 septembrie, cu câte 35 de participanți la fiecare eveniment.

Evenimentele se desfășoară în cadrul proiectului „Politici publice alternative în domeniul sănătății” (Cod SIPOCA/ MySMIS: 245/111413), cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea capacitații ONG-urilor membre ale Federației Filantropia din domeniul sănătății de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice aferente obiectivelor specifice din documentul de politică publică „Strategia Națională de Sănătate 2014 – 2020”.

Problema de politică publică pentru care se dorește obținerea unei soluții este Accesul deficitar al populației din grupuri vulnerabile și mediul rural la servicii de sănătate centrate pe prevenire”. Dezvoltarea rețelei de asistență medicală comunitară și a centrelor comunitare integrate (CCI) sunt indicatori asumați de Ministerul Sănătății în Strategia Naţională de Sănătate 2014 – 2020.

Modalitatea de lucru a consultărilor din cadrul Conferințelor se va baza pe un proces participativ cu implicarea reprezentanților organizațiilor interesate în desfășurarea de ateliere de lucru, paneluri pentru dezbaterea și culegerea de opinii pe variante de soluționare cuprinse în propunerea de politică publică alternativă.

Tematicile de lucru supuse participanților, în vederea consultării, analizei și dezbaterii, sunt următoarele:

  • Sprijinirea implicării Administrației Publice Locale în ceea ce privește creșterea multifuncționalității Centrelor Comunitare Integrate (CCI) în desfășurarea de activități specifice pentru comunitate, care să faciliteze accesul la sănătate prin tehnologie în cazul serviciilor medicale, precum: screening, telemedicină, donare de sânge etc.
  • Facilitarea accesului populației la serviciile medicale de screening în cadrul Centrelor Comunitare Integrate (CCI), folosind stații mobile dotate cu echipament corespunzător
  • Eficientizarea serviciilor medicale de specialitate de tip telemedicină, în cadrul Centrelor Comunitare Integrate (CCI)
  • Informarea, promovarea, conștientizarea importanței și înlesnirea mobilității populației oferite de Centrele Comunitare Integrate (CCI) cu privire la donarea de sânge
  • Încurajarea participării elementului privat (actori economici, actori ne-guvernamentali etc.) în ceea ce privește creșterea gradului de mobilitate și multifuncționalitate a Centrelor Comunitare Integrate (CCI) în acordarea serviciilor socio-medicale.

Îi așteptăm cu drag pe toți cei interesați să participe la Conferințele Regionale din București (11 septembrie), Iași (13 septembrie) sau Cluj-Napoca (17 septembrie)!

comunicat-presa-2