Finalul unui proiect pentru vârstnici implementat de Federația FilantropiaUn articol de: Emilian Apostolescu – 28 Martie 2024

Centrul național pentru formare continuă „Dumitru Stăniloae” din București a găzduit joi, 28 martie, evenimentul de diseminare a rezultatelor proiectului „GREAT – Grandparenting as Resource to Enhance the Educational Adult Community” (valorificarea bunicilor ca resursă educațională în comunitate). Având o durată de 26 de luni, proiectul a fost derulat de Federația Filantropia a Patriarhiei Române în parteneriat cu mai multe organizații și asociații din Italia, Spania și Grecia.

Proiectul a demarat în luna martie a anului 2022, fiind finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene. Printre obiectivele acestuia s-au numărat: analiza celor mai bune practici europene pentru educația adulților și bunicilor; descoperirea unor moduri de autoeducare privind abilitățile educaționale și creative ale vârstnicilor; promovarea educației bunicilor și identificarea instrumentelor necesare specia­liștilor în acest demers. Concret, proiectul „GREAT” urmărește sprijinirea dezvoltării competen­țelor educaționale ale vârstnicilor, implicându-i în diverse modalități inovatoare de învățare nonformală pentru a le stimula creativitatea și gândirea laterală și pentru a susține relația cu nepoții și cu noile generații, punân­du-se accent pe promovarea îmbătrânirii active.

Finalul unui proiect pentru vârstnici implementat de Federația Filantropia

Evenimentul desfășurat joi, având ca tematică „GREAT – Un model pentru educația adulților. Idei, ins­trumente și recomandări”, a fost împărțit în două sesiuni. Au fost prezente fizic 50 de persoane, iar în mediul online s-au alăturat alți 70 de participanți. Printre cei aflați de față s-au numărat membrii consiliului director și ai celor mai importante organizații ale Federației Filantropia, reprezentanți ai auto­rităților publice, preoți de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor, reprezentanți ai altor organizații care lucrează cu persoane vârstnice și nu numai.

Prima sesiune a evenimentului a constat într-o serie de prezentări care au avut ca scop informarea și conștientizarea asupra rolului bunicului în educația și îngrijirea nepoților. Întâlnirea a fost deschisă de părintele Ciprian Ion Ioniță, consilier patriarhal și președintele Fede­rației Filantropia, care a prezentat activi­tățile și reușitele recente ale organizației. În continuare, Olivia Bîrdici, coordonatoarea proiectului „GREAT”, a prezentat rezultatele concrete ale acestuia. A mai luat cuvântul Cristina Untaru, asistent social și coordonatoarea Cantinei sociale „Sfânta Filofteia” din sectorul 4 al Capitalei, care le-a vorbit celor prezenți despre activi­tățile practice pe care le-a implementat pentru vârstnicii care beneficiază de serviciile instituției amintite. Sesiunea întâi s-a încheiat cu prezentarea susținută de Gerard Pavel, directorul unui centru de îngrijire a vârstnicilor, care a descris serviciile socio-medicale oferite și activitățile desfășurate în respectivul centru, precum și tipologiile rezidenților și atitudinea lor față de aceste activități.

Părintele Ciprian Ion Ioniță ne-a vorbit despre obiectivele proiectului implementat pe parcursul ultimilor doi ani: „Am dezvoltat acest proiect împreună cu parteneri din Italia, Spania și Grecia, fiind scris în timpul pandemiei. Prin el, ne-am propus să valorificăm cunoștințele persoanelor vârstnice, mai ales ale bunicilor, pentru a-i feri de excluziune socială. În cadrul proiectului, am realizat o analiză privind modurile în care bunicul poate ajuta comunitatea în toate cele patru țări partenere. Am elaborat, apoi, anumite instrumente ce pot fi folosite de persoanele sau organizațiile care lucrează cu vârstnicii pentru a oferi valoare acestora și mai ales relației lor cu nepoții sau cu alți tineri. Am spune că acest proiect este unul inter­gene­rațional. De-a lungul timpului, am lucrat cu partenerii noștri din aceste țări și în alte proiecte și ne-am gândit că ar fi momentul să lucrăm și pe partea de persoane vârstnice care nu sunt neapărat vulnerabile, dar au riscul de a se afla în excluziune socială. Un alt aspect important este acela că în anul 2022, când am scris proiectul, știind că 2023 va fi Anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice, ne-am spus că ar fi ideal să lucrăm în această zonă. De alt­fel, anul trecut s-a încheiat un alt proiect dedicat vârstnicilor, «Adaptarea la nou», prin care am încercat să ajutăm persoanele vârstnice să folosească dispozitivele electronice, știind că acestea au anumite probleme în a le utiliza. Unul din scopurile proiectului «GREAT» este acela de fi implementat în cât mai multe orga­nizații din Federația Filantropia și nu numai, pentru că toate instrumentele pe care le-am realizat în cadrul lui sunt traduse în italiană, greacă, spaniolă și engleză, fiind o resursă care poate fi găsită pe site-ul fiecăreia dintre organizațiile partenere și pe site-ul Federației Filantropia. Oricine poate avea acces la aceste informații și ne gândim că ele pot fi ajutor și publicului larg”.

În sesiunea a doua a evenimentului, partici­panții au fost invitați la atelierul de lucru intitulat „Vârst­nicii și tinerii în comunitate. Rolul echipei pluridisciplinare: asistent social, preot, psiholog, pedagog social, membru al autorității publice locale în activarea valorilor interge­ne­raționale”, coordonat de părintele Ilarion Mâță, directorul Complexului social-medical reziden­țial pentru persoane vârstnice din Hârja, ju­dețul Bacău.