În perioada 1 octombrie 2021 – 31 octombrie 2023, Federația Filantropia a Patriarhiei Române a derulat în calitate de promotor, în parteneriat cu alte organizații din țară și din străinătate, proiectul intitulat „CRESC – Capacitate, Responsabilitate, Eficiență, Sustenabilitate și Calitate prin dezvoltare organizațională”. În ultima zi a lunii octombrie, în mediul online s-a desfă­șurat conferința de închidere a acestui proiect, fiind prezentate rezultatele obținute.

Finalul proiectului „CRESC” derulat de Federația Filantropia

Proiectul „CRESC” a fost derulat de Federația Filantropia în parteneriat cu Asociația Alternative Sociale din Iași și cu CBNRM Networking din Nor­vegia, cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Acesta și-a propus dezvoltarea capa­cității Fede­ra­ției Filantropia și a cinci orga­ni­za­ții neguvernamentale membre de a deveni sustenabile și de a avea un impact puternic în comu­ni­tățile pe care le deservesc.

Evenimentul desfășurat marți, 31 octombrie, a avut rolul de a prezenta rezultatele proiectului, rolul și contribuția partenerilor în acesta, beneficiile aduse organizațiilor din grupul-țintă al proiectului, precum și exemple de bune practici ale implementării proceselor de dezvoltare organizațională, din ariile vizate de proiect, respectiv: strângere de fonduri, management orga­ni­zațional, comunicare publică și sustenabilitate financiară.

Întâlnirea din mediul online a fost împărțită în trei sesiuni. În debutul primeia, părintele Ciprian Ion Ioniță, consilier patriarhal și pre­șe­din­tele Federației Filantropia, a explicat modul în care procesul de dezvoltare organizațională a ajutat federația. În continuare, Olivia Bîrdici, managerul de proiect, a prezentat rezultatele obținute în urma implementării acestuia. Despre rolul și contribuția partenerilor în proiectul „CRESC” au vorbit apoi reprezen­tanții celorlalte organizații implicate, respectiv Alexandru Gulei, directorul executiv al Asociației Alternative Sociale, și Lars Soeftestad, președin­tele CBNRM Networking. În încheierea sesiunii întâi, Cristian Neguț, expert în dezvoltare organizațională al Federației Filantropia, a vorbit despre impor­tanța consultanței acordate organizațiilor din grupul-țintă în procesul de dezvoltare organiza­țio­nală.

În cadrul sesiunii a doua a întâlnirii, despre rezultate, creșterea realizată și lecțiile învățate în urma implementării proceselor de dezvoltare organizațională au vorbit repre­zen­tan­ții celor cinci asociații beneficiare ale proiectului „CRESC”, membre ale Federației Filantropia. De asemenea, președinții altor trei asociații ale federației au luat cuvântul privind planificarea strategică a acesteia și au prezentat cele trei direcții strategice pe care Federația Filantropia dorește să le implementeze pe parcursul următorilor trei ani.

Sesiunea a treia a evenimentului a fost dedicată discuțiilor și dezbaterilor. Mai multe informații despre cursurile organizate în cadrul proiectului „CRESC” pot fi consultate pe site-ul federatia-filantropia.ro.