CURS DE SPECIALIZARE “CONSILIER ÎN DOMENIUL ADICȚIILOR” organizat la BUCURESTI

În perioada 04 – 18 mai 2022, Federația Filantropia, furnizor de formare profesională a adulților, a desfășurat programul de formare profesională, specializarea “Consilier în domeniul adicțiilor”. Modulul teoretic a avut loc la sediul Centrului Național de Formare Continuă ”Dumitru Stăniloaie” din București.

Cursul s-a derulat sub îndrumarea atentă a celor 2 traineri, dna. Adela Ioana Bontoș și dna. Nicoleta Bobe și cu participarea a 16 persoane entuziaste și dornice să afle cât mai multe informații relevante din domeniul adicțiilor. Temele abordate au vizat dependențe precum cea de droguri, de alcool, jocuri de noroc, dar și dependența de tehnologie digitală, care a prins teren în ultima perioadă.

Prin intermediul acestui curs, participanții au dobândit competențe/abilități specifice cu privire la: competențe informatice, sociale și civice; menținerea integrității și siguranței beneficiarilor; planificarea activităților; comunicarea cu beneficiarii; participarea la lucrul în echipa multidisciplinară; gestionarea actelor și documentelor beneficiarilor; prevenirea și informarea tinerilor și adulților privind problematica dependenței; consilierea persoanelor afectate direct sau indirect de dependență; îndrumarea pacientului pentru stabilirea tratamentului; monitorizarea pacientului în timpul tratamentului de dezintoxicare și post-tratament.

Programul de formare profesională “Consilier în domeniul adicțiilor”, cod COR 263502, este autorizat de Autoritatea Națională de Calificări şi s-a finalizat cu examen de absolvire, organizat în data de 19 mai 2022. Certificatul de absolvire obținut este recunoscut la nivel naţional şi este autorizat de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale.