Îngrijirea vârstnicilor la domiciliu
 – curs de calificare profesională acreditat ANC –
– N.C./COR 5133.1.2 –
”Îngrijitoare bătrâni la domiciliu”

 

Federația Filantropia, organizaţie non-guvernamentală a Patriarhiei Române, furnizor de formare profesională a adulților, autorizată din anul 2012, a dat startul unui nou program de formare profesională pentru calificarea personalului care lucrează în structurile socio-medicale adresate persoanelor vârstnice.

Cursul ”Îngrijitoare bătrâni la domiciliu” structurat pe Module de formare, cu un număr de 360 de ore, autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), cu cod N.C./COR 5133.1.2, cumulând componenta de teorie cu cea de practică, își propune dobândirea următoarelor competențe/abilități specifice de către participanți, precum: comunicarea la locul de muncă, aplicarea NPM (SSM) şi PSI, asigurarea condiţiilor igienico-sanitare, asigurarea perfecţionării profesionale, completarea fişei de îngrijiri a persoanei asistate, gestionarea resurselor alocate, planificarea activităţii zilnice, acordarea îngrijirilor igienice pentru persoana asistată, acordarea primului ajutor persoanei asistate, asigurarea confortului bătrânului asistat, asistarea alimentaţiei şi administrarea alimentelor, mobilizarea şi transportul bătrânului asistat, mobilizarea şi transportul persoanelor asistate imobilizate, respectarea şi aplicarea prescripţiilor medicale și supravegherea stării de sănătate a persoanei asistate.

Programul de formare profesională se va derula într-un spațiu pus la dispoziție de Asociația Suflet pentru Oameni din județul Dâmbovița, localitatea Racoviță, pentru un număr de 22 de participanți, în perioada 02.06.2021 – 31.08.2021 și  se va finaliza prin susținerea unui examen, în urma căruia participanții vor primi un certificat de calificare ANC și suplimentul descriptiv cu competențele dobândite.