SERIA CELOR 5 GRUPE DIN CADRUL
CURSULUI “POLITICI PUBLICE”
A AJUNS LA FINAL

În această săptămână am ajuns la finalul unei etape importante din cadrul proiectului ”Politici publice alternative în domeniul sănătății”, SIPOCA/My SMIS 245/111413, respectiv: în perioada 15 – 19 aprilie se desfășoară cea de-a cincea și ultima grupă de curs, organizat și implementat de către Federația Filantropia în parteneriat cu Ministerul Sănătății. Întâlnirea noastră este – ca de obicei – găzduită de către Hotelul Mara din Sinaia.

Această a 5-a serie de curs este formată din participanți care provin din următoarele organizații non-guvernamentale, membre ale Federației Filantropia:

  • Asociația socio-culturală ”Matei Basarab”, Slobozia
  • Asociația creştină de caritate şi ajutor „Ovidenia Bacău 2005”
  • Asociația filantropică medical-creștină ”Christiana”, Filiala Cluj
  • Asociația Vasiliada, Craiova

Modulul de formare profesională reunește specialiști cu experiență în domenii diverse, dintre care enumerăm: medical și medico-social, teologic, psihologic și de asistență socială etc.

Scopul programului de formare îl reprezintă dezvoltarea capacității organizaționale a Federației Filantropia în domeniul formulării și promovării de politici publice alternative, respectiv a celor 20 de organizații membre și a celor 60 de reprezentanți ai acestora și se axează pe domeniul ales aferent Strategiei Naționale de Sănătate, vizând obiective specifice prezente în Planul de acțiune al acesteia.

Sesiunile și lucrările grupei a 5-a sunt conduse și facilitate de o echipă alcătuită din doi formatori: un expert coordonator formare (Aurel Borcescu) și un formator (Claudia Torje), angajați ai Federației Filantropia. Echipei de formatori i se alătură un expert din partea Ministerului Sănătății, cu rol de sprijin metodologic.

Toți participanții la cele 5 grupe de curs primesc un set cu materiale suport, cât și un material privind cercetarea ce a vizat analiza stadiului actual al serviciilor de sănătate la nivel national.

Este de asemenea important de menționat faptul că toti participanții s-au implicat si au participat activ la elaborarea, conform HG 775/ 2005, a celor 5 propuneri de politici publice alternative în domeniul sănătății, cu privire la domenii din Planul de acțiune al Strategiei Naționale de Sănătate, precum: telemedicina, donarea de sânge, screening-ul, legătura inter-instituțională și serviciile comunitare, toate cu scopul redefinirii serviciilor comunitare medico-sociale.

Participanții la toate cele cinci serii de formare vor finaliza cursurile prin susținerea unui examen de tip grilă, în conformitate cu metodologia certificării formării profesionale a adulților, și vor primi un Certificat de participare care să ateste absolvirea cursului de Politici Publice.