Proiect ”Politici publice alternative în domeniul sănătății”
SIPOCA/My SMIS 245/111413

 

Săptămâna 08-12 aprilie a demarat cu a 4-a grupă de cursanți ce provin din organizațiile non-guvernamentale: Fundația ”Solidaritate și Speranță” Iași, Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, Asociația Filantropia Severin și Asociația Filantropia Maramureșeană, membre ale Federației Filantropia.

Cursul ”Politici publice”, organizat în cadrul proiectului ”Politici publice alternative în domeniul sănătății” și implementat de către Federația Filantropia în parteneriat cu Ministerul Sănătății, este găzduit la Sinaia, Hotel Mara.

Scopul acestui program de formare îl reprezintă dezvoltarea capacității organizaționale a celor 20 de organizații membre și a celor 60 de reprezentanți ai acestora, în domeniul formulării și promovării de politici publice alternative, având ca bază Strategia Națională de Sănătate.

Cursul ”Politici publice” abordează următoarele tematici: conceptul de politici publice, contribuția politicilor publice în dezvoltarea durabilă a României, etapele elaborării unei politici publice, temele orizontale și reunește specialiști cu expertiză în domenii diverse, precum: medical, medico-social, teologic, psihologie, asistență socială etc.

Sesiunile și lucrările fiecărui program de instruire sunt conduse și facilitate de o echipă alcătuită din doi formatori: un expert coordonator formare și un formator, angajați ai Federației Filantropia. Echipei de formatori i se alătură un expert din partea Ministerului Sănătății, ce are rol de sprijin metodologic.

Fiecare participant primește un set cu materiale suport, cât și un material privind cercetarea ce a vizat analiza stadiului actual al serviciilor de sănătate la nivel național, cu rolul de a contribui la fundamentarea fiecărei propuneri de politică publică ce va rezulta în urma desfășurării fiecărui program de formare.

Toate cele cinci serii de formare se vor finaliza prin susținerea de către cursanți a unui examen de tip grilă, în conformitate cu metodologia certificării formării profesionale a adulților. Aceștia vor primi un Certificat de participare care atestă absolvirea cursului de Politici Publice.