Federația Filantropia, în colaborare cu Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, derulează programul de formare ”Manager servicii sociale”, cu sprijinul financiar al Asociației International Orthodox Christian Charities (IOCC).

Manager servicii sociale

Cursul se adresează personalului cu funcții de conducere în domeniul social, precum: consilieri coordonatori ai sectoarelor social-filantropice din cadrul eparhiilor, dar și coordonatori, directori sau manageri de centre și servicii sociale din țară.

În cadrul cursului sunt abordate următoarele tematici: modele de leadership și stiluri manageriale; procesul de luare a deciziei; procesul de comunicare în contextul managementului; managementul echipei; planificarea strategică; învățare și dezvoltare organizațională; cultură organizațională; managementul schimbării; managementul calității; sisteme de management al calității.

În perioada 05 februarie – 28 martie 2019, s-a desfășurat prima serie a cursului, la sediul Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, urmând ca în perioada următoare să se organizeze alte două serii la Centrul Național de Formare Continuă „Dumitru Stăniloae”, București.

În data de 29.03.2019 a avut loc examenul primei serii de participanți la Cursul ”Manager de servicii sociale”.

În urma promovării examenului, cei 28 de cursanți, provenind dintre angajații organizațiilor membre ale Federației Filantropia, primesc certificate de absolvire recunoscute de Autoritatea Națională pentru Calificări.