Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia împreună cu Federația Filantropia București vă invită să participați, în perioada 13.11.2017-7.12.2017 la un curs acreditat de formare profesională continuă,  în specializarea „Pedagog social”.

Cursul se adresează personalului care își desfășoară activitatea în Centre de zi pentru copii cât și în alte instituții (casele de copii, școli de reeducare, centre de primire pentru minori, școli ajutătoare, așezăminte sociale etc), din cadrul unităților de cult ale eparhiilor sau în cadrul organizațiilor membre ale Federației Filantropia, dar și alți parteneri locali, care să fie încadrați în funcția de pedagog social.

Prin intermediul acestui curs, participanții vor dobândi competențe/abilități specifice cu privire la:

  • Comunicarea interpersonală;
  • Planificarea activităților specifice;
  • Consilierea juridică și socială a familiei copilului;
  • Derularea procesului educațional al copilului;
  • Elaborarea planului personalizat al copilului;
  • Pledarea pentru respectarea intereselor copilului;
  • Realizarea profilului psihosocial și fizic al copilului;
  • Repartizarea copilului nou venit la grupa de copii;

Cursul “Pedagog social”, cod COR  341202, este autorizat ANC şi se va finaliza cu examen de absolvire. Diploma obtinuţă este recunoscută la nivel naţional şi este autorizată de către Ministerul Muncii şi Ministerul Educației.

Nivelul de studii: studii cu diplomă de bacalaureat