Federația Filantropia împreună cu Asociația Filantropia Oradea are plăcerea să vă invite să participați gratuit la programul de formare profesională, specializarea “Pedagog social”, cod COR  341202, organizat în cursul lunii noiembrie 2017. Perioada exactă va fi stabilită de comun acord cu cursanții, fiind cuprinsă în intervalul 15-30 noiembrie și se va desfășura la Oradea, la Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități de pa str.Buzăului 2B.

Cursul se adresează personalului care își desfășoară activitatea în Centre de zi pentru copii cât și în alte instituții (casele de copii, școli de reeducare, centre de primire pentru minori, școli ajutătoare, așezăminte sociale etc), din cadrul unităților de cult ale eparhiilor sau în cadrul organizațiilor membre ale Federației Filantropia, dar și alți parteneri locali, care să fie încadrați în funcția de pedagog social.

Prin intermediul acestui curs, participanții vor dobândi competențe/abilități specifice cu privire la:

 • Comunicarea interpersonală;
 • Planificarea activităților specifice;
 • Consilierea juridică și socială a familiei copilului;
 • Derularea procesului educațional al copilului;
 • Elaborarea planului personalizat al copilului;
 • Pledarea pentru respectarea intereselor copilului;
 • Realizarea profilului psihosocial și fizic al copilului;
 • Repartizarea copilului nou venit la grupa de copii;

Cursul “Pedagog social”, cod COR  341202, este autorizat ANC şi se va finaliza cu examen de absolvire. Diploma obtinuţă este recunoscută la nivel naţional şi este autorizată de către Ministerul Muncii şi Ministerul Educației.

Nivelul de studii: studii cu diplomă de bacalaureat

Calendarul cursului: cursul va avea loc în perioada 15 – 30 noiembrie 2017.

Costurile de formare vor fi asigurate de către organizatori. Costurile cu transportul vor fi suportate de către participanți/instituție. 

Data limită de înscriere:  20 octombrie 2017 (vineri) 

Locul de desfășurare: Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități din Oradea, str.buzăului 2B.

Număr de participanți: 16 – 18 persoane

Trainer principal:

Marcela Tomuța, asistent social, pedagog socia, formator certificat la nivel național, a susținut cursuri în mediul privat, ONG, instituții de stat pentru peste 200 de participanți.  Are o vastă experiență în domeniul serviciilor sociale, domeniu în care a realizat și a suținut cursuri precum: îngrijitor persoane vârstnice, infirmieră, îngrijitor copii, competențe sociale și civice, educație nonformală pentru tineret. Principalele categorii de specialiști cărora li s-a adresat au fost: manageri, asistenți sociali, psihologi, lucrători sociali, voluntari pentru copii și vârstnici, lucrători de tineret, psihopedagogi și pedagogi sociali.

Documentele necesare înscrierii vor fi transmise scanate, în format .pdf, și trimise pe adresa de e-mail centru@filantropiaoradea.ro

 • Copie CI
 • Copie certificat de naștere
 • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)
 • Copie dupa diploma de studii a ultimei instituţii de învăţământ absolvite (minim bacalaureat)