Astăzi, 11 martie 2019, am dat startul primei serii din cadrul cursului Politici Publice, organizat prin proiectul ”Politici publice alternative în domeniul sănătății”, implementat de către Federația Filantropia, în parteneriat cu Ministerul Sănătății, ce va avea loc la Sinaia, Hotel Mara.

Prima serie a modulului de formare durează o săptămână, 11-15 martie 2019, și este formată din participanți care provin din următoarele organizații non-guvernamentale, membre ale Federației Filantropia: Asociația Ortodoxă Filantropia Deva, Fundația pentru copii Sf. Sava Buzău, Asociația Ortodoxă Filantropia Sibiu și Asociația Porolissum Sălaj.

Primul modul aduce împreună participanți – profesioniști din domenii diverse: medical, medico-social, teologie, psihologie, asistență socială etc.

Modulele de formare profesională au ca scop dezvoltarea capacității organizaționale a Federației Filantropia în domeniul formulării și promovării de politici publice alternative, respectiv a celor 20 de organizații membre și a celor 60 de reprezentanți ai acestora. Cursurile se organizează în cinci serii de câte cinci zile fiecare, cu câte 12 participanți la fiecare program de formare.

Fiecare program se axează pe domeniul ales aferent Strategiei Naționale de Sănătate (SNS), abordând obiective specifice prezente în Planul de acțiune al SNS și are o abordare interactivă, bazată pe teoria „adult learning”, în care componenta de transfer de concepte și informații alternează cu componenta de aplicare a acestora pe etapele cadrului de formulare a inițiativelor de politici publice, conform HG 775/2005.

În cadrul programelor de formare profesională se abordează tematici precum lobby și advocacy, cu accent pe promovarea politicilor publice, cât și pe temele orizontale privind dezvoltarea durabilă și egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea, privite din perspectiva integrării acestora în proiectele de propuneri de politici publice.

Sesiunile și lucrările fiecărui program de instruire sunt conduse și facilitate de o echipă alcătuită din doi formatori: un expert coordonator formare și un formator, angajați ai Federației Filantropia. Echipei de formatori i se alătură un expert din partea Ministerului Sănătății, ce are rol de sprijin metodologic.

Fiecare participant primește un set cu materiale suport, cât și un material privind cercetarea ce a vizat analiza stadiului actual al serviciilor de sănătate la nivel național, cu rolul de a contribui la fundamentarea fiecărei propuneri de politică publică ce va rezulta în urma desfășurării fiecărui program de formare.

Participanții la toate cele cinci serii de programe de formare vor finaliza cursurile prin susținerea unui examen de tip grilă, în conformitate cu metodologia certificării formării profesionale a adulților, și vor primi un Certificat de participare care să ateste absolvirea cursului de Politici Publice.