Federația Filantropia, organizaţie non-profit a Patriarhiei Române, furnizor de formare profesională a adulților autorizat din anul 2012, are plăcerea să vă invite să participați în perioada 19 aprilie – 09 mai 2019 la programul de formare profesională, specializarea “Pedagog social”, cod COR  341202.

curs-pedagog-social

Cursul se adresează tuturor persoanelor care vor să lucreze sau care sunt deja angajate în Centre de zi, Centre de plasament în regim de urgență și rezidențiale, Școli de reeducare, Centre pentru copii cu dizabilități, Așezăminte sociale și alte instituții care au ca beneficiari copiii.

Prin intermediul acestui curs, participanții vor dobândi competențe/abilități specifice cu privire la:

  • Comunicarea interpersonală;
  • Planificarea activităților specifice;
  • Consilierea juridică și socială a familiei copilului;
  • Derularea procesului educațional al copilului;
  • Elaborarea planului personalizat al copilului;
  • Pledarea pentru respectarea intereselor copilului;
  • Realizarea profilului psihosocial și fizic al copilului;
  • Repartizarea copilului nou venit la grupa de copii.

Pedagogul social: este o persoană de referință în relațiile cu copiii sau tinerii din cadrul unei comunități educative, ce înțelege educația ca pe un proces conștient și orientat spre un scop, în baza unui angajament perseverent și optimist. Deține cunoștințe de specialitate în domeniul psihologiei, pedagogiei, sociologiei, precum și temeinice cunoștințe de cultură generală, planifică, realizează și evaluează procesul dezvoltării copilului/tânărului, ajutându-l să devină un adult conștient de sine, responsabil și integrat în societate.

Cursul “Pedagog social”, cod COR 341202, este autorizat de Autoritatea Națională de Calificări şi se va finaliza cu examen de absolvire. Certificatul de absolvire obtinuţ este recunoscut la nivel naţional şi este autorizat de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale.

Nivelul de studii: Învățământ liceal cu diplomă de Bacalaureat
Calendarul cursului: cursul va avea loc în perioada 19 aprilie – 09 mai 2019
Nr. ore formare: 75
Modul teoretic: 29 ore, desfășurate în perioada 07-09 mai 2019

Modul practic: 46 ore, desfășurate în perioada 19 aprilie – 6 mai 2019. Pe toată durata modulului de practică cursanții vor beneficia de consultanță din partea formatorilor, în vederea îndrumării realizării proiectului/ portofoliului necesar la examenul de absolvire.

EXAMEN: 09 mai 2019

Evaluarea cursului:

  • Proba teoretică: test grilă de evaluare a cunoștințelor
  • Proba practică: prezentarea proiectului/portofoliului

Data limită de înscriere: 05 aprilie 2019
Locul de desfășurare: Sala „Aula Iustin Patriarhul” din cadrul Centrului Naţional pentru Formare Continuă “Dumitru Stăniloae”, Sector 4, București.
Număr maxim de participanți per grupă: 14 – 16 persoane
Taxă participare: 650 lei

*la cerere există și posibilitatea servirii mesei de prânz, precum și servicii de cazare – contra-cost.

Plata taxei de participare se realizează prin virament bancar în contul Federației Filantropia;
IBAN RO23BTRL04101205M03755XX, Banca Transilvania, CIF 24004212. 

Formator:
Carmen ROTARU, formator certificat la nivel național cu experiență de peste 10 ani, a susținut cursuri în mediul privat, ONG-uri și instituții de stat. Are o vastă experiență în domeniul serviciilor sociale, domeniu în care a realizat și a suținut cursuri precum: pedagog social, managementul serviciilor sociale, formator de formatori, management de proiect, lucru în echipă, comunicare, etc. Principalele categorii de specialiști cărora li s-a adresat au fost: manageri, asistenți sociali, psihologi, lucrători sociali, învățători, psihopedagogi și pedagogi sociali.

Documentele necesare înscrierii vor fi transmise scanate, în format pdf pe adresa de e-mail office@federatia-filantropia.ro

*    Copie CI
*    Copie certificat de naștere
*    Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)
*    Copie dupa diploma de studii a ultimei instituţii de învăţământ absolvite (minim bacalaureat)
*    Formular de înscriere (Va fi solicitat pe email de către participanti).

Pentru informații suplimentare, vă rugăm nu ezitați să ne scrieți pe adresa de email mai sus menționată sau la numărul de telefon 0741.088.936.

Persoana de contact: Olivia Bîrdici, Coordonator proiecte, Federația Filantropia